27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları

Uzman ekibimiz tarafından sürücü adayları için hazırladığı en çok çıkan ehliyet sınav sorularını çözün.

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

2 / 50

2) Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

3 / 50

3) İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 1 – soru1

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

5 / 50

5) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

8 / 50

8) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

9 / 50

9) Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – motor43

10 / 50

10) Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

11 / 50

11) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

12 / 50

12) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

13) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

15 / 50

15) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

16 / 50

16) Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 2 – 25

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

17 / 50

17) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

18 / 50

18) Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

20 / 50

20) I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

22 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

22) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

23 / 50

23) www.google.com

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

24 / 50

24) Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

25 / 50

25) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 3 – t18

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

27 / 50

27) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 39

28 / 50

28) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

29 / 50

29) Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

30 / 50

30) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

32 / 50

32) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

33 / 50

33) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru42

34 / 50

34) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

35 / 50

35) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

38 / 50

38) 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – s11

 

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

39 / 50

39) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

40 / 50

40) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

41 / 50

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

41) Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

42 / 50

42) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

43 / 50

43) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 5 – soru41

44 / 50

44) I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

45 / 50

45) Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

47 / 50

47) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

48 / 50

48) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

49 / 50

49) 27 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 6 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

50 / 50

50) I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Sonuç Hesaplanıyor...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir