28 Ocak 2024 Ehliyet Soruları

Uzman ekibimiz tarafından sürücü adayları için hazırladığı en çok çıkan ehliyet sınav sorularını çözün.

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

2 / 50

2) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

3 / 50

3) Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

4 / 50

4) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

5 / 50

5) 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – s32

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

6 / 50

6) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

7) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

28 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 1 – 23

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

9 / 50

9) Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

10 / 50

10) Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

11) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik24

12 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

12) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

13 / 50

13) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

14 / 50

14) Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 28

15 / 50

15) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

16 / 50

16) Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – 20

17 / 50

17) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

18 / 50

18) Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

21 / 50

21) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

23 / 50

23) Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

trafik soru2

24 / 50

24) Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

27 / 50

27) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

28 / 50

28) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

28 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 2 – a37

29 / 50

29) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 21

30 / 50

I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

30) Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

32 / 50

32) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

33 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

33) Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

34 / 50

34) “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

35 / 50

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

35) Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

36 / 50

36) Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

37 / 50

37) Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

38 / 50

38) Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

39 / 50

39) Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik25

40 / 50

40) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

41 / 50

41) 28 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 3 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

42 / 50

42) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

44 / 50

44) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

45 / 50

45) Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

46 / 50

46) Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

48 / 50

48) Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

Sonuç Hesaplanıyor...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir