29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları

Bu bölümde 29 Ağustos 2015 ehliyet sınavında sorulan trafik ve çevre sorularını online olarak çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 23 dakikadır. Sizlere 23 soru sorulmuştur. Başarılar

Soru Sayısı: 27

Süreniz: 27 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik Soruları

1 / 27

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

2 / 27

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 1 – t22 1

3 / 27

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

4 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 2 – t18 1

5 / 27

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

6 / 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 3 – t23

7 / 27

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

8 / 27

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 4 – t16

9 / 27

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 5 – t33

10 / 27

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 6 – t19

11 / 27

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

12 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

13 / 27

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 7 – t30

14 / 27

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

15 / 27

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 8 – t26

16 / 27

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

17 / 27

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 27

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

19 / 27

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

20 / 27

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

21 / 27

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

22 / 27

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 9 – 16d

23 / 27

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 10 – t27

24 / 27

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

25 / 27

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

26 / 27

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı Trafik ve Çevre Soruları 11 – t24 1

27 / 27

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir