29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Bu kısımda 29 Ağustos 2015 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 50

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – t27

3 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – s38a

4 / 50

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

5 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – t30

6 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 16d

7 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – t22 1

8 / 50

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

10 / 50

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

11 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

13 / 50

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

16 / 50

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

18 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

19 / 50

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

22 / 50

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

23 / 50

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

24 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – t18 1

25 / 50

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

27 / 50

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

28 / 50

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – t26

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

30 / 50

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

31 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

32 / 50

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

33 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – t23

34 / 50

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

35 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – t19

36 / 50

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

37 / 50

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – t16

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

39 / 50

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

40 / 50

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

41 / 50

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – soru4

42 / 50

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

43 / 50

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

44 / 50

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

46 / 50

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – t33

48 / 50

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – t24 1

49 / 50

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

50 / 50

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir