29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

Bu kısımda 29 Ağustos 2015 ehliyet sınavında sorulan soruları online olarak çözebilirsiniz. Süreniz 45 dakikadır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 doğru (70 puan) yapmalısınız. 50 sorudan oluşan bu test ile kendinizi deneyebilirsiniz. Başarılar.

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – t18 1

2 / 50

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 50

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – t24 1

4 / 50

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

5 / 50

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 50

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

7 / 50

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – t26

8 / 50

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

9 / 50

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

12 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – t23

13 / 50

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

14 / 50

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – t16

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – t33

16 / 50

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – t27

17 / 50

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

18 / 50

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

19 / 50

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

20 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – t22 1

21 / 50

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

22 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

23 / 50

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

25 / 50

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

27 / 50

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – t30

29 / 50

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

30 / 50

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

32 / 50

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

35 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – s38a

36 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

37 / 50

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

38 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

39 / 50

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

40 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 16d

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

42 / 50

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – soru4

43 / 50

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

44 / 50

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

45 / 50

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 50

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

47 / 50

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

48 / 50

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – t19

0%

Sınavı Değerlendir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir