29 Ağustos 2015 İlk Yardım Soruları

29 Ağustos 2015 ehliyet sınavında sorulan ilk yardım sorularını çözebilirsiniz. Bu test için süreniz 13 dakikadır. Sizlere 13 soru sorulmuştur. Başarılar

Soru Sayısı: 13

Süreniz: 13 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları

1 / 13

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

2 / 13

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

3 / 13

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

4 / 13

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

5 / 13

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

29 Ağustos 2015 Ehliyet Sınavı İlk Yardım Soruları 1 – soru4

6 / 13

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

7 / 13

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

8 / 13

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

9 / 13

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

10 / 13

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

11 / 13

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 13

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

13 / 13

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

0%

Sınavı Değerlendir