29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları

Uzman ekibimiz tarafından sürücü adayları için hazırladığı en çok çıkan ehliyet sınav sorularını çözün.

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 50

3) Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 1 – trafik3

4 / 50

4) I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 

5 / 50

5) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 2 – soru20

6 / 50

6) Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

www.google.com

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

8 / 50

• Uzun süreli bilinç kaybıdır.
• Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar.

8) Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

9 / 50

9) Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

10 / 50

10) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 3 – soru18

11 / 50

11) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

13 / 50

13) Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

14 / 50

14) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 4 – soru19

15 / 50

15) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

16 / 50

16) Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – s28

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 5 – t19

18 / 50

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

18) Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

19 / 50

19) Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 6 – soru4

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

21 / 50

21) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

22 / 50

22) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

23 / 50

23) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

24 / 50

24) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

25 / 50

25) I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

27 / 50

27) Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

28 / 50

28) Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

29 / 50

29) Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

30 / 50

30) Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

31 / 50

31) ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

33 / 50

33) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

34 / 50

34) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 18

35 / 50

35) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

29 Ocak 2024 Ehliyet Soruları 7 – 17a

36 / 50

36) Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – 20

37 / 50

37) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

38 / 50

38) www.google.com

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

39 / 50

39) Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

www.google.com

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

41 / 50

41) Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

42 / 50

42) Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

43 / 50

43) Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

44 / 50

44) Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 28

45 / 50

45) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

46 / 50

46) Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

47 / 50

47) Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

48 / 50

48) Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,

I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

49 / 50

49) Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

50 / 50

50) www.google.com

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Sonuç Hesaplanıyor...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir