Çevre Bilgisi

Çevre ile İlgili Tanımlar

Çevre

Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Çevre Koruma

İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapıların sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların (ekolojik denge) tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye, geliştirmeye ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütünüdür.

Çevre Kirliliği

Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkileridir.

Atık

Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddedir.

Tehlikeli Atık

Fiziksel, kimyasal, biyolojik, yönden olumsuz etki yaparak, ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklardır.

Gürültü

İnsanların huzur ve sükunu, ruh ve beden sağlığını bozacak düzeyde istenmeyen seslerdir.

Çevre ile İlgili Genel Bilgiler

Bütün canlıların ortak yaşadıkları çevre, insanların etkileriyle olumsuz olarak etkilenmekte ve doğal olarak da üzerinde yaşayan canlıların sağlığını günden güne tehdit etmektedir. Çevrede olabilecek olumsuz etkileri önlemek ve gelecek nesillere sağlıklı ve temiz yaşam alanı bırakabilmek için bireyler olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir.

Çevre ve Trafik Arasındaki İlişkiler

Ülkemizde her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısı artmakta ve trafik yoğunluğu bir sorun haline gelmektedir. Bu nedenle de zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarının kullanılması, yoğun olmayan yolların tercih edlmesi, gidilecek yerin önceden tespit edilerek güzergâhın belirlenmesi ve planlı olarak trafiğe çıkılması zaman, yakıt ve emek tasarrufu sağlayacaktır.

Teknik bakımları yapılmayan araçlar daha çok yakıt harcadıklarından, yakıt sarfiyatı artacağı gibi egzozlarından çıkan zehirli gaz miktarı da artar. Bu nedenle araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca uygun vites kullanmamak, gereksiz yere aracı rölantide çalıştırmak, ani duruş kalkışlar, aşırı hız, fazla yükleme, ateşleme sistemi veya yakıt sisteminin arızalı olması daha çok yakıt harcanmasının nedenlerindendir.

Araç egzozlarından çıkan karbonmonoksit gazının rölanide çalışırken %3.5 hareket halindeyken %4.5 oranını geçmemesi ve yanma özelliği ve kalitesi yüksek yakıtların kullanılması gerekmektedir. Araçlarda bulunan katalitik konvertörler araç egzozlarından çıkan zehirleyici etkilerini azaltırlar.

Yiyecek veya içecek atıklarının seyir esnasında araçlardan atılmaması, piknik alanlarında bu gibi atıkların çöp bidonlarına atılması ve bu alanlarda araçların yıkanmaması gerekmektedir.

Havada Toprakta ve Suda Meydana Gelen Kirlenmeler

Temiz havada %78 azot, %21 oksijen, %1.3 diğer gazlar ve %0.03 oranında karbondioksit bulunur. Bu dengenin bozulması havanın kirlenmesi demektir. Atmosferin içinde bulunan gazların, güneş ışığını geçirmek ve ısıyı tutmak gibi özellikleri vardır. Bu özellik sayesinde yeryüzünün ısı kaybı önlenmiş olur. Ancak; atmosferi oluşturan gaz dengesinin bozulması, ısıyı tuma özelliği bulunan gazların artması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ayrıca araç egzozlarından çıkan bazı gazlar havadaki buharla birleşerek insan sağlığına, tarihi yapılara, binalara, ormanların yaprak gelişimlerine zarar veren asit yağmurlarını oluşturmakta; toprağa inerek ve yeraltı sularına karışarak bitkiler ve suda yaşayan canlıları da etkilemektedir.

Gürültü

Kulağın duyabildiği en küçük titreşime ses denir ve ses birimi “desibel (dB)”dir. İnsan sağlığıını ve konforunu, fizisel, fizyolojik ve psikolojik performanslarını etkileyecek derecede şiddetli sesler gürültüdür. Sanayi tesisleri, raylı sistem araçları, uçaklar, hoparlör sesleri, eğlence yerleri, motorlu ve motorsuz karayolu taşıtları gürültü kaynaklarıdır.

Trafikle ilgili olarak araçların yapım ve kullanım açısından karayolu yapısına ve güvenliğine uygun olması ve gürültü seviyesi, egzoz sistemleri ile ilgili olarak yönetmeliklere uygun olması, araçlarda bulunan ve motor gürültüsünü en az seviyeye düşüren susturucu parçaların aralardan çıkarılmaması, sesli uyarı cihazları (kornaları)nın yönetmelikte belirtilen şekilde bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir