Çıkmış Trafik ve Çevre Soruları

Bu kısımda, geçmiş yıllarda MEB tarafından merkezi ehliyet sınavlarında sorulan trafik ve çevre sorularından oluşan testi çözebilirsiniz. Sistem sizin için karışık 20 soru seçerek sınav oluşturulacaktır. Bu soruları 15 dakika içinde çözerek kendinizi test edebilirsiniz. Bu kısımda sadece trafik ve çevre soruları yer almaktadır.

Soru Sayısı: 20

Süreniz: 15 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


Çıkmış Trafik ve Çevre Soruları

1 / 20

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

2 / 20

Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – ilkyardım2

3 / 20

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

4 / 20

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Çıkmış Trafik ve Çevre Soruları Çöz 1 – 27

5 / 20

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

6 / 20

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

7 / 20

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

8 / 20

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Çıkmış Trafik ve Çevre Soruları Çöz 2 – t26

9 / 20

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

10 / 20

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Çıkmış Trafik ve Çevre Soruları Çöz 3 – 17a

11 / 20

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 18

12 / 20

Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

13 / 20

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

14 / 20

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

15 / 20

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik soru8

16 / 20

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

17 / 20

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

www.google.com

18 / 20

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

19 / 20

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

20 / 20

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?