E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

2 / 50

“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

3 / 50

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 36 1 – soru31

4 / 50

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

5 / 50

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

8 / 50

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

10 / 50

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – s24

11 / 50

I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 50

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

13 / 50

Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

14 / 50

Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

15 / 50

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 19 – 27

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

17 / 50

Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

18 / 50

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

19 / 50

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

20 / 50

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

21 / 50

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

22 / 50

Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

23 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

24 / 50

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

25 / 50

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

26 / 50

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

27 / 50

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 17

28 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 36 2 – t17

29 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

30 / 50

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

31 / 50

Ehliyet Deneme Sınavı - 36 3 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

32 / 50

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Ehliyet Deneme Sınavı - 36 4 – t31

 

33 / 50

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

35 / 50

I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

37 / 50

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

38 / 50

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

39 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

41 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 36 5 – s38a

42 / 50

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

43 / 50

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

44 / 50

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

45 / 50

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

48 / 50

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

49 / 50

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

50 / 50

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Sınavı Değerlendir