Ehliyet Deneme Sınavı – 37

E-Sınav Ehliyet Deneme Sınavları

1 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

2 / 50

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

3 / 50

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

4 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

5 / 50

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – s29

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

7 / 50

Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

8 / 50

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

10 / 50

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

11 / 50

Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 19 – 27

12 / 50

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

14 / 50

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

15 / 50

Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

16 / 50

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

17 / 50

Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 1 – t16

18 / 50

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

19 / 50

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 16

21 / 50

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

22 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

www.google.com

23 / 50

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 2 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

24 / 50

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

25 / 50

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

26 / 50

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

27 / 50

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

28 / 50

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

30 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 18

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 3 – t21

32 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

33 / 50

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

34 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 4 – soru24

35 / 50

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 5 – t19

38 / 50

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara
karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

40 / 50

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

41 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 17

42 / 50

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

43 / 50

Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

44 / 50

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 28

45 / 50

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

46 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Deneme Sınavı - 37 6 – soru23

47 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

48 / 50

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

50 / 50

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 

www.google.com

Bekleyin ...

6 Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir