Ek MTV Ödeme Takvimi

Ek MTV Nedir?

Deprem bölgesinin yaralarını sarmak için her araç için yılda 2 kez ödenen motorlu taşıtlar vergisine ek olarak, aynı miktarda ve 2 taksit olacak şekilde ek mtv ödenmesi konulu kanun kabul edilerek resmi gazetede yayımlandı. 14 Temmuzda kabul edilen yasa 15 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2023 mtv ödeme ile ilgili detaylar için tıklayın.

Ek MTV Ne zaman Ödenecek?

Yayımlanan kanun maddesine göre “… birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, (temmuzda yayınlandığı için ağustos ayı sonuna kadar) ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte;….. peşin olarak ödenir.”

Ek MTV Ödeme

Mevcut mtv ücretleri nasıl ödeniyorsa aynı şekilde ödeme yapılacaktır. İnternet vergi dairesi veya bankaların internet şubelerinden ödeme yapılabilir.

Ek MTV Hesaplama

2023 yılı için geçerli olan mtv ücretleri tabloda yer almaktadır.

01.01.2018 Öncesi Tescil

Motor Hacmi4 – 6 Yaş7 – 11 Yaş12 – 15 Yaş16 Yaş ve Üstü
1.300 cc’den küçük1.479 TL826 TL623 TL220 TL
1.301 – 1.600 cc arası2.769 TL1.607 TL1.135 TL436 TL
1.601 – 1.800 cc arası5.098 TL3.003 TL1.828 TL707 TL
1.801-2.000 cc arası7.918 TL4.654 TL2.770 TL1.092 TL
2.001 – 2.500 cc arası11.196 TL6.996 TL4.178 TL1.652 TL
2.501 – 3.000 cc arası18.709 TL11.687 TL6.284 TL2.306 TL
3.001 – 3.500 cc arası29.473 TL17.752 TL8.860 TL3.249 TL
3.501 – 4.000 cc arası44.472 TL26.190 TL11.688 TL4.654 TL
4.001 cc ve üstü63.211 TL37.435 TL16.822 TL6.528 TL

01.01.2018 Sonrası Tescil

Motor Hacmi1 – 3 Yaş4 – 6 Yaş
1.300 cc’den küçük2.120 TL1.479 TL
1.301 – 1.600 cc arası3.693 TL2.769 TL
1.601 – 1.800 cc arası7.178 TL5.613 TL
1.801 – 2.000 cc arası11.310 TL8.710 TL
2.001 – 2.500 cc arası16.967 TL12.319 TL
2.501 – 3.000 cc arası23. 658 TL20.583 TL
3.001 – 3.500 cc arası36.031 TL32.421 TL
3.501 – 4.000 cc arası56.651 TL48.920 TL
4.001 cc ve üstü92.725 TL69.531 TL

Ek MTV Resmi Gazete

15 Temmuzda yayımlanan kanunun tam metni:

Ek motorlu taşıtlar vergisi

MADDE 1- (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabidir.

(2) Ek motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından bu Kanunun yayımı tarihinde, bu tarihten 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Ek motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 197 sayılı Kanun kapsamında motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

(4) 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar, ek motorlu taşıtlar vergisi için de uygulanır. 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.

(5) Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; bu Kanunun yayımı tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenir.

(6) 197 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri ek motorlu taşıtlar vergisi hakkında da uygulanır. Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamaz.

(7) Bu maddeye göre tahsil edilen ek motorlu taşıtlar vergisi genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahallî idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz.

(8) Ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde, 197 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ek Mtv Kimler Muaf Sayılacak?

Kanun maddesine göre “… mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.”

Ek MTV İtiraz

Kanunlaştığı için kanuna itiraz nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir