MEB E-sınav Animasyonlu Sorular

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


MEB E-Sınav Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

1 / 50

-Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

2 / 50

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

3 / 50

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 1 – trafik6

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

4 / 50

Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 2 – trafik4

6 / 50

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

7 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

8 / 50

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

9 / 50

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

10 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

11 / 50

"Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

12 / 50

Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

13 / 50

Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 4 – trafik3

14 / 50

I. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

15 / 50

-Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı

-Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

-Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

16 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 5 – abs lambasi

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

17 / 50

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

18 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkındadır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

19 / 50

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

20 / 50

I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

21 / 50

Bir araç sürücüsünün kendini geçmekte olan bir araca yavaşlayarak kolaylık sağlaması durumu trafikte  hangi değer ile ifade edilir?

22 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 6 – trafik2

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

23 / 50

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

24 / 50

Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

25 / 50

I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

26 / 50

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

27 / 50

Sürüşe başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir?

28 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 7 – trafik1

I. Yükün hasar görmesi

II. Direksiyon hâkimiyetinin kaybolması

III. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması

Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır?

29 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 8 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

30 / 50

I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

31 / 50

Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

32 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 9 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

33 / 50

-Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

34 / 50

koma pozisyonu

Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

35 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 10 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

36 / 50

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

37 / 50

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

38 / 50

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

39 / 50

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

40 / 50

MEB E-sınav Animasyonlu Sorular 11 – camsuyu seviye isigi

Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

41 / 50

Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

42 / 50

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

43 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

44 / 50

Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

45 / 50

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

46 / 50

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

47 / 50

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

48 / 50

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

49 / 50

Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

50 / 50

Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

Sınavı Değerlendir

MEB Ehliyet sınav soruları yayınlamama geleneğini bıraktı ve 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan açıklama ile MEB artık ehliyet sınavlarında “animasyonlu” soruların olacağını duyurdu. Yani sınava giren adaylar artık soru içeriğinde yer alan videoları izleyerek yorumlamada bulunacak ve doğru cevabı işaretlemeye çalışacaklar.

Aynı zamanda MEB yeni e-sınav ehliyet deneme sınavı soruları yayınladı. Bildiğiniz üzere 2018 den bu yana MEB soruları yayınlamıyor. Kendi sitesinde cevapların yer almadığı bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve test haline getirdik. Aşağıdan çözebilirsiniz. Hatalı veya eksik soruları lütfen yorum kısmına bildirin. Başarılar dileriz.

MEB Animasyonlu Ehliyet Soruları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” dedi.

Örnek animasyonlu ehliyet sınav sorusu:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme,  http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

Animasyonlu ehliyet soruları için MEB tarafından yapılan duyuru ile sınavlarda belirli bir oranda animasyonlu (videolu ehliyet soruları) soracağını duyurdu. 2024 yılı ehliyet sınavlarında belirli bir yüzde oran ile animasyonlu sorular yer alacaktır.

Animasyonlu Ehliyet Soruları Çöz

Sınava hazırlanan adaylar, aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. MEB tarafından yayınlanan bu sorular örnek teşkil etmektedir. Başarılar dileriz.

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

animasyonlu ehliyet soruları
animasyonlu ehliyet soruları

Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

Ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

Ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

Ehliyet E-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

Ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Eylül ehliyet sınavı kaç puanla geçilir?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Animasyonlu Ehliyet Soruları

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni animasyonlu ehliyet soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

35 Comments

 1. senem dedi ki:

  meb e sınavdan İki kere deneme çözdüm sonucuma bakamıyorum nerden bulabilirim

 2. Anonim dedi ki:

  Bende 2 cıde kaldım

  1. Anonim dedi ki:

   Ehliyet sınavında en çok çıkan SORULAR

  2. Anonim dedi ki:

   ben burda yüksek alıyorum ama sınavda kalıyorum

  3. Anonim dedi ki:

   Alakası olmayan sorular cikti trafik te hic cikmadi burdan baktigimoz sorular hiçbiri cikmadi

  4. Anonim dedi ki:

   😂😂

 3. Anonim dedi ki:

  Burda 88 ve 96 puan arası puan alıyorum ama bu sorular hiç çıkmadı sınavda neden böyle oluyor? Ne yapmam gerekiyor son şansım dosyam yanacak ?

  1. hüseyin dedi ki:

   bendede aynısı oluyor burda soru çözüyorum sınav çözdüğüm sorularla alakası yokk burda 96 86 arası alıyorum sınav çözdüğüm sorularla alakası 1 de 68 puanla kaldım diğer sınavım bu cumartesi ilşallah geçerim sıktı baya

  2. Anonim dedi ki:

   Umarım geçmişsindir

 4. Anonim dedi ki:

  Sorularda yanlışlıklar var çıkan aynı sorular cevaplar farklı umarım bu sınavdada karşıma çıkmaz bunların düzeltilmesini rica ediyorum

 5. Safiye dedi ki:

  Bende 66 kaldım animasyonlu sorular yüzünden burdakilerle ordaki ler aynı deyil benin yakıyor 2 kinci ücretimi ystırdım hoca baş vuru yapcak allah yardımcımız olsun hepimizinde geçeriz inşaallah telden çalıştıgım zaman hep geçiyorum orda kaldım anlamış deyilim

  1. Anonim dedi ki:

   Aynen bende telefondan çalıştım kaldım ne yapacak anlamış değilim

  1. Sebahat dedi ki:

   Bende onbirinci ayın beşinde sinavim var yardımcı olurmusunuz . nasıl çalişmam lazım

  2. Anonim dedi ki:

   Bilmiyorum Benimde bu 3 üncü hakım bayramdan sonra girecem inşallah kazanırız Allah’ın izniyle

 6. Anonim dedi ki:

  Üst üste 66 aldım napcamı bilmiyorum zor ya allah herkesin yardımcısı olsun

 7. Anonim dedi ki:

  Ben sınavdan kaldım bu gün. çok sıkıldım ya bir tane sorunu bulamadim kaldim

 8. Anonim dedi ki:

  Ben geçemiyorum ne olursunuz yardım edin

  1. Anonim dedi ki:

   Bende geçemedim tekrardan randevu aldım soruların cevapları bir birine uymuyor animasyon insanı kafasini karıştırıyor Allah yardımcımiz olsun pess etmede çok çalış sorulari çözmede devam et kimse yardem edemez bence

  2. Anonim dedi ki:

   Eşimde geçemiyor sorular hep fark cikiyo diyo

  3. nesrin eroğlu dedi ki:

   sınava çalışırken animasyonlu sorulara çok bakın.ayrıca trafık adabından cok fazla soru çıkıyor.ilk yardım soruları ise çgu mantık bilgiye dayalı soru çok az.tavsiyemdir meb kursiyer girişindeki sorular çok daha kolay sınav daha zor.dedidiğm gibi trafik adabına daha çok bakın.

  4. Leman dedi ki:

   Bu sorulardaki sözcükler çoğu kendi algin ile cevap verilmesi gerekiyo yolda sürüş halindeyken busekilde dusunerekmi konuşuyoruz öğretici deyil sanki ilk okul mantık sorusu bakıyım çocuk kavraya biliyomu dercesine ters ters kelimeve cümleler le soru sormuşlar hiç öğretici deyil akıl ölmeyin öğretici olun kendine güvenmeyen basvurmaz zaten

 9. Fatma. Ugurlu dedi ki:

  Slm dostlar. Burasını kesfetikten sonra daha. Cokb çalıştığını kesfetim vedahafa. Kendime güven geldi çalışmaya devam

  1. Anonim dedi ki:

   Boştur 3 dosya yaktım okşar çalşmama rağmen yinede gecemdim

 10. Aynur dedi ki:

  Bu nedir ya 1 soru ile sinavi kaybettim sorular cok sacma ve ayni soru baska bir yerde farkli soruluyor yanlis yaptigim soru diger tarafta dogru cikiyor bu adaletmi ya insanlarin sirtindan geciniyorlar ben sinav sonucumu neden goremiyorum neden kaldigimizi neden bilemiyorum ne gostermiyorlar bunda jisey var bence aklim cok takildi buna bunu arastiricam

  1. Anonim dedi ki:

   Aynen valla burdan çalışıyorum kitaba çalışıyorum kursun uygulaması var ordan da çalıştım heryerde hep 5 yada altı yanlışım oluyor sınavda 2 seferdir 68 puan bir soruyla kalıyorum sorular çok saçma ve anlaşılmaz hiç burdaki ve kitaptaki gibi değil animasyonlu sorular fayda yerine zarar valla

  2. Anonim dedi ki:

   Aynen dediğiniz gibi bende kaç sefer rastladım testlerde doğru cevap verdiğim halde başka soruda yanlış oluyor bişey anlamadım

 11. Gül dedi ki:

  5 ve 47 ci sorularda bi yanlislik var sanirim

 12. Zeynep dedi ki:

  Bu saçma animasyon soruları yüzünden 1 soru ile kaldım sınavdan insanlar sırf sınavdan kalsın diye ellerinden geleni yapıyorlar soyguncular lanet olsun sisteminize Allah’ınızdan bulun

  1. berat dedi ki:

   aynen

 13. Anonim dedi ki:

  anımasyon sorularını veriyor haklı her soru dikkat ediyorum yanlış nedenbazı yerde araba gidiyor ışık yanıyor soldan devam diyor bazı sorularda yavaşla takip et diyor inanın yazık insanlara

 14. Anonim dedi ki:

  Sinavlar cok sacma birbirleriyle baglantisi hic yok

 15. Anonim dedi ki:

  Ben bir kez 2 puan eksikle sınavdan kaldım bu animasyon videolu soruları ilk defa sınavda gördüm ve çok saçma paraya ihtiyaç var anlıyorum fakat millet zar zor geçinirken tekrar sınav ücreti ödemek güç geldi.milli eğitim müdürlüğü bu konuya çözüm getirmeli.

 16. Mehmet çalışkan dedi ki:

  Animasyonlu 22 sorunuzun cevap başka bir uygulamada ayni soru sorulmuş sızın verdiğiniz cevapla diğer uygulamada verilen cevap aynı değildir.

 17. Muhsin Akıncı dedi ki:

  Ben iki kez sınavdan kaldım bu animasyon videolu sorular çok saçma insan larin sanki parayı sudanmi topluyor milli eğitim müdürlüğü çok saçmaladı sanki ehliyet aracı. Sürüyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir