MEB Ehliyet Sınav Soruları

MEB Ehliyet sınav soruları yayınlamama geleneğini bıraktı ve 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan açıklama ile MEB artık ehliyet sınavlarında “animasyonlu” soruların olacağını duyurdu. Yani sınava giren adaylar artık soru içeriğinde yer alan videoları izleyerek yorumlamada bulunacak ve doğru cevabı işaretlemeye çalışacaklar.

Aynı zamanda MEB yeni e-sınav ehliyet deneme sınavı soruları yayınladı. Bildiğiniz üzere 2018 den bu yana MEB soruları yayınlamıyor. Kendi sitesinde cevapların yer almadığı bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve test haline getirdik. Aşağıdan çözebilirsiniz. Hatalı veya eksik soruları lütfen yorum kısmına bildirin. Başarılar dileriz.

Soru Sayısı: 50

Süreniz: 45 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


MEB E-Sınav Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

1 / 50

Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

2 / 50

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

3 / 50

Sürüşe başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir?

4 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 1 – trafik1

I. Yükün hasar görmesi

II. Direksiyon hâkimiyetinin kaybolması

III. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması

Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır?

5 / 50

Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

6 / 50

I. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir?

7 / 50

Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

8 / 50

Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

9 / 50

Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 / 50

I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

11 / 50

Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

12 / 50

Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

MEB E-sınav Deneme Sınavı 2 – trafik6

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

13 / 50

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

14 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 3 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

15 / 50

koma pozisyonu

Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

16 / 50

-Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

17 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 4 – indir

Görseldeki tespit yöntemi hangi kemiğin kırılması durumunda uygulanır?

18 / 50

Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

19 / 50

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

20 / 50

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

MEB E-sınav Deneme Sınavı 5 – trafik4

21 / 50

Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

22 / 50

Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

23 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 6 – trafik2

Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

24 / 50

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır?

25 / 50

-Kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı

-Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

-Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

26 / 50

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

27 / 50

Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

28 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

29 / 50

Bir araç sürücüsünün kendini geçmekte olan bir araca yavaşlayarak kolaylık sağlaması durumu trafikte  hangi değer ile ifade edilir?

30 / 50

I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

31 / 50

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

32 / 50

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

33 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 7 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

34 / 50

Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

35 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 8 – camsuyu seviye isigi

Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

36 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

37 / 50

Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

38 / 50

Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

MEB E-sınav Deneme Sınavı 9 – trafik3

39 / 50

-Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

40 / 50

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

41 / 50

I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

42 / 50

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

43 / 50

Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

44 / 50

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

45 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkındadır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

46 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 10 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

47 / 50

MEB E-sınav Deneme Sınavı 11 – abs lambasi

Şekildeki uyarı ışığının araç gösterge panelinde yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

48 / 50

I. Hız sınırlamasına uymadığı

II. Araç ışıklarını gerekli yerde kullanmadığı

III. Kavşaklarda dönme ve dönüş kurallarına uymadığı

Sağa dönüş yapan kırmızı renkli araç sürücüsü hakkında numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenir?

49 / 50

"Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar."

Verilen çalışma sistemi motor tiplerinden hangisine aittir?

50 / 50

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Sınavı Değerlendir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak” dedi.

Örnek animasyonlu ehliyet sınav sorusu:

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme,  http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

Diğer sınavlar için buraya tıklayın.

Kategori: