Sürücü Kursu Çıkmış Sorular

Ehliyet almak isteyen adaylar, sürücü kursu eğitimlerini bitirdikten sonra alacakları sınav belgesi ile yılda 4 kez e-sınava girebilir. Eğer 4 kez ehliyet sınavını geçemezse tekrar eğitim için kursa kayıt yaptırması gerekecektir.

Sitemizde ehliyet sınavına hazırlanan adayların merak ettiği sürücü kursu çıkmış sorular yer almaktadır. Ehliyet sınavına girecek adaylar için sürücü kursları özel olarak sorular hazırlamakta ve adayların e-sınava girmeden önce bu soruları çözerek sınava hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Bu kısımda sürücü kursu sorularını çözebilir ve kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

2 / 50

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

3 / 50

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

4 / 50

Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

6 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

7 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 1 – 38

8 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 19

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 2 – t19

10 / 50

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

11 / 50

Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

www.google.com

12 / 50

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

13 / 50

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

14 / 50

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

16 / 50

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

17 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

18 / 50

koma pozisyonu

Görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır?

19 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

20 / 50

Bir araç sürücüsünün kendini geçmekte olan bir araca yavaşlayarak kolaylık sağlaması durumu trafikte  hangi değer ile ifade edilir?

21 / 50

Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

22 / 50

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

23 / 50

Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 3 – trafik3

24 / 50

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

25 / 50

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 4 – soru41

26 / 50

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

27 / 50

www.google.com

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

28 / 50

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

30 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – ilkyardım1

32 / 50

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

33 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

35 / 50

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

36 / 50

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

39 / 50

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

40 / 50

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

41 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

42 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

43 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 5 – 44

44 / 50

Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

45 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 6 – t18

46 / 50

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? 

48 / 50

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

49 / 50

Sürücüler, trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için hangisini yapmalıdır?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Sınavı Değerlendir

Online Ehliyet Soruları Nasıl Çözülür?

Sürücü kursu soruları web sitesi üzerinden yayınlanır. Adaylar tıpkı MEB tarafından yapılan e-sınav gibi dijital olarak soruları çözer ve sınavlarını tamamlar.

Online ehliyet sınavı, yazılı materyal kullanılmadan bilgisayarlar üzerinden yapılır. Sınavda çözemediğiniz soru olursa ileri butonu ile soruyu geçebilir, daha sonra çözemediğiniz sorulara dönüş yapabilirsiniz.

Sınavı tamamla butonu ile sınav sonunda aday, başarılı olup/olmadığını hemen öğrenmesi mümkün hale getirilmiştir. Başarısız olan aday, en yakın tarihe randevu alarak sınav başvuru yapması gerekmektedir.

Sürücü Kursu Soruları Çöz

Sitemizde e-sınav formatına uygun olarak hazırlanan ve site üzerinden çalışma imkanı sunulan, tekrar tekrar çözerek kendini geliştirme fırsatı sunan binlerce nitelikli soru yer alır. Sürücü kursu soruları, online ehliyet sınavı testleri, deneme sınavları, çıkmış sınav soruları ve yeni ehliyet sınav soruları olmak üzere ehliyet sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan e-sınav formatına uygun yüzlerce soruyu çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

sürücü kursu çıkmış sorular
sürücü kursu çıkmış sorular

Ehliyet Sınav süresi ve Soru Sayısı Nedir?

MEB eski merkezi sınavlarda 50 soruya karşılık 60 dakika vermekteydi. Dijital ortamda uygulanan e-sınav ehliyet sınavlarında ise bu süre 45 dakikaya düşürülmüştür.

Yani 50 soruyu 45 dakika içerisinde çözmek zorundasınız. Yanlış cevaplar doğruları götürmez, tüm soruları cevaplamaya gayret gösterin.

Ehliyet soruları 50 adettir ve bunların 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi araç tekniği (eski adı ile motor) ve 6 tanesi de trafik adabı sorularından oluşmaktadır.

Ehliyet Sınavında Nasıl Başarılı Olabilirim?

Ehliyet sınavına katılan bir aday, başarılı olabilmek için 50 sorudan en az 35 tanesine doğru cevap vermelidir.

35 doğru cevap verdiğinizde 70 tam puan alırsınız ve ehliyet sınavından başarılı olursunuz.

Sürücü kursu soruları ve sürücü kursu çıkmış soruları çöz, sınavda gelecek olan sorulara karşı sizi hazırlıklı hale getirir. Böylece daha kolay soruları çözebilirsiniz.

Kategori: