Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları

Sürücü Kursu Çıkmış Sorular

Ehliyet almak isteyen adaylar, sürücü kursu eğitimlerini bitirdikten sonra alacakları sınav belgesi ile yılda 4 kez e-sınava girebilir. Eğer 4 kez ehliyet sınavını geçemezse tekrar eğitim için kursa kayıt yaptırması gerekecektir.

1 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

2 / 50

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 50

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

4 / 50

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

5 / 50

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

6 / 50

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

7 / 50

Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

www.google.com

8 / 50

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

9 / 50

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

10 / 50

Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11 / 50

Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

12 / 50

Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

13 / 50

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

14 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

15 / 50

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

16 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

17 / 50

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 50

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 1 – soru42

19 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

20 / 50

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

21 / 50

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

22 / 50

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 50

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 2 – soru28

24 / 50

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

25 / 50

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 3 – t24 1

26 / 50

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

27 / 50

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

28 / 50

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

29 / 50

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

32 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 4 – 20

33 / 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

35 / 50

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

36 / 50

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

37 / 50

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

38 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

39 / 50

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

40 / 50

Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

41 / 50

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

42 / 50

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Sürücü Kursu Çıkmış Ehliyet Soruları 5 – t21

45 / 50

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

47 / 50

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

48 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

49 / 50

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

Bekleyin ...

Sitemizde ehliyet sınavına hazırlanan adayların merak ettiği sürücü kursu çıkmış sorular yer almaktadır. Ehliyet sınavına girecek adaylar için sürücü kursları özel olarak sorular hazırlamakta ve adayların e-sınava girmeden önce bu soruları çözerek sınava hazırlanması tavsiye edilmektedir.

Online Ehliyet Soruları Nasıl Çözülür?

Sürücü kursu soruları web sitesi üzerinden yayınlanır. Adaylar tıpkı MEB tarafından yapılan e-sınav gibi dijital olarak soruları çözer ve sınavlarını tamamlar.

Online ehliyet sınavı, yazılı materyal kullanılmadan bilgisayarlar üzerinden yapılır. Sınavda çözemediğiniz soru olursa ileri butonu ile soruyu geçebilir, daha sonra çözemediğiniz sorulara dönüş yapabilirsiniz.

Sınavı tamamla butonu ile sınav sonunda aday, başarılı olup/olmadığını hemen öğrenmesi mümkün hale getirilmiştir. Başarısız olan aday, en yakın tarihe randevu alarak sınav başvuru yapması gerekmektedir.

Sürücü Kursu Soruları Çöz

Sitemizde e-sınav formatına uygun olarak hazırlanan ve site üzerinden çalışma imkanı sunulan, tekrar tekrar çözerek kendini geliştirme fırsatı sunan binlerce nitelikli soru yer alır. Sürücü kursu soruları, online ehliyet sınavı testleri, deneme sınavları, çıkmış sınav soruları ve yeni ehliyet sınav soruları olmak üzere ehliyet sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan e-sınav formatına uygun yüzlerce soruyu çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

ehliyet sinav sorulari
www.google.com

Ehliyet Sınav süresi ve Soru Sayısı Nedir?

MEB eski merkezi sınavlarda 50 soruya karşılık 60 dakika vermekteydi. Dijital ortamda uygulanan e-sınav ehliyet sınavlarında ise bu süre 45 dakikaya düşürülmüştür.

Yani 50 soruyu 45 dakika içerisinde çözmek zorundasınız. Yanlış cevaplar doğruları götürmez, tüm soruları cevaplamaya gayret gösterin.

Ehliyet soruları 50 adettir ve bunların 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi araç tekniği (eski adı ile motor) ve 6 tanesi de trafik adabı sorularından oluşmaktadır.

Ehliyet Sınavında Nasıl Başarılı Olabilirim?

Ehliyet sınavına katılan bir aday, başarılı olabilmek için 50 sorudan en az 35 tanesine doğru cevap vermelidir.

35 doğru cevap verdiğinizde 70 tam puan alırsınız ve ehliyet sınavından başarılı olursunuz.

Sürücü kursu soruları ve sürücü kursu çıkmış soruları çöz, sınavda gelecek olan sorulara karşı sizi hazırlıklı hale getirir. Böylece daha kolay soruları çözebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir