2024 Ehliyet Soruları

2024 Ehliyet sınavında çıkması muhtemel, geçmiş yıllarda sorulmuş ehliyet sorularını çözerek sınava hazırlanın.

Geçmiş aylara ait çıkmış ehliyet soruları

>> Ocak 2024 Ehliyet Soruları
2024 ehliyet soruları

İsterseniz aşağıda yer alan kısımdan hızlı test oluşturarak kendinizi test edebilirsiniz.

KategoriÇıkmış Ehliyet Soruları
Soru Sayısı50
Süre45 dakika

1 / 50

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

2 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

3 / 50

I. Güvenlik güçlerine ait araçlar

II. Organ ve doku nakli yapan araçlar

III. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları

IV. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar

Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralaması hangisidir?

4 / 50

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

5 / 50

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

7 / 50

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

8 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2024 Ehliyet Soruları 1 – 17a

9 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

10 / 50

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 9

11 / 50

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

13 / 50

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

14 / 50

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

15 / 50

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

17 / 50

www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

18 / 50

I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?

19 / 50

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

2024 Ehliyet Soruları 2 – soru4

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

21 / 50

Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

22 / 50

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 24

23 / 50

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

24 / 50

2024 Ehliyet Soruları 3 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

25 / 50

• İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

27 / 50

I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

28 / 50

Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 17 – 24

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

30 / 50

Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?

31 / 50

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

32 / 50

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

33 / 50

• Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

34 / 50

Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

35 / 50

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

36 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

37 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

38 / 50

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

2024 Ehliyet Soruları 4 – t18

39 / 50

Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir?

40 / 50

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

41 / 50

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

42 / 50

Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

43 / 50

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

44 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

45 / 50

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

46 / 50

Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için – – – – pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

48 / 50

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

2024 Ehliyet Soruları 5 – t33

49 / 50

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

50 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

2024 Ehliyet Soruları 6 – soru18

Bekleyin...

2024 Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir?

Ehliyet sınavı başarı puanı 70 puandır. Sınavda başarılı olmak için en az 35 soruya doğru cevap vermelisiniz.

2024 ehliyet sınav soruları kaç tane?

Ehliyet sınavında standart olarak 50 soru sorulmaktadır.

2024 yazılı ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınav tarihleri için tıklayın.

Ehliyet sınavında 70 almak için kaç doğru?

50 sorudan en az 35 doğru yapmalısınız. Her doğru cevap 2 puana denk gelmektedir.

Ehliyet sınavında 34 doğru kaç puan?

Her doğru cevap 2 puandır ve 34 doğru 68 puan yapmaktadır.

Ehliyet sınavını 34 doğru ile geçer miyim?

Hayır! 34 doğru cevap ile 68 puan alırsınız ve sınavı geçemezsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir