İlk Yardım Soruları ve Cevapları

Bu kısımda, geçmiş yıllarda MEB tarafından merkezi ehliyet sınavlarında sorulan ilk yardım sınav soruları ile ilgili testi çözebilirsiniz. Sistem sizin için karışık 20 soru seçerek sınav oluşturulacaktır. Bu soruları 15 dakika içinde çözerek kendinizi test edebilirsiniz. Bu kısımda sadece ilk yardım soruları yer almaktadır.

Soru Sayısı: 20

Süreniz: 15 Dakika

Maalesef süreniz bitti.


Çıkmış İlk Yardım Soruları

1 / 20

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

3 / 20

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

4 / 20

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

5 / 20

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

6 / 20

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

7 / 20

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

8 / 20

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

9 / 20

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

10 / 20

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – ilkyardım5

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

11 / 20

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

12 / 20

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

13 / 20

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

14 / 20

Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

15 / 20

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – s12

16 / 20

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

İlk Yardım Sınav Soruları 1 – i10

17 / 20

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – 9

18 / 20

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

19 / 20

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

20 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

İlk Yardım Sınav Soruları

Ehliyet sınavı ilk yardım sınav soruları adaylar için kolayca çözülebilecek düzeydedir. En önemli kısmı ise gerçek bir olay anında kullanılabilecek hayat kurtarıcı bilgilerden oluşur.

Trafiğe çıkacak herkesin en azından basit düzeyde ilk yardım eğitimi alması gerekir. Bunu sadece sınav için değil, gerçek hayatta kullanmak için öğrenmeliyiz.

Temel ilk yardım soruları için daha önceki yıllarda meb tarafından sorulan ehliyet ilk yardım soruları çözülebilir. Zaten sorularını gördüğünüzde mantık yürüterek bile soruları kolayca halledeceksiniz.

Ehliyet İlk Yardım Soruları ve Cevapları

İlk yardım ehliyet soruları önceki yıllarda sorulan sorularda yer alan ilk yardım sınav soruları ve cevaplarını içermektedir. Bu soruları günlük olarak çözerek ehliyet sınavı ilk yardım konularını halletmiş olacaksınız.

Burada yer alan ilk yardım ile ilgili sorular, temel ilk yardım soruları, auzef ilk yardım çıkmış sorular, meb ilk yardım kursu soruları dahil tüm sınav formatlarına uygundur.

ilk yardim sorulari
ilk yardim sorulari

İlk Yardım Ders Notları

Eğer ihtiyacınız olursa sitemizde ilk yardım ders notlarına ulaşabilirsiniz. Burayı tıklayın.

İlk Yardım Soruları ve Cevapları PDF

İlk yardım pdf çıktı alıp soruları çözmek isterseniz, ilk yardım sınav soruları pdf şeklinde sitemizden indirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linki kullanın ve ilk yardım test soruları pdf olarak çözün. Burayı tıklayın.