Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2023

Ehliyet sınav soruları 2023 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını 2 kademeli sınav sistemi bekliyor. Her geçen gün zorlaştırılan ehliyet soruları meb tarafından artık yayımlanmıyor. Sitemizde sürücü adayları için uzman ekibimizce hazırlanan çıkmış ehliyet sınav soruları yer almaktadır. Eğer hemen soru çözmek istiyorsanız aşağıdaki teste katılın, detaylı bilgiler için okumaya devam ediniz.


Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?

2 / 50

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

3 / 50

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

4 / 50

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Ehliyet Sınav Soruları 2023 1 – 25

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

5 / 50

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

6 / 50

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Ehliyet Sınav Soruları 2023 2 – 27

9 / 50

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

10 / 50

Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

11 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

12 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

13 / 50

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

14 / 50

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

15 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

17 / 50

Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

18 / 50

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

19 / 50

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

20 / 50

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

21 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

22 / 50

Trafik kazası sonucu araç dışına fırlayan bir bebeğin solunumunun olmadığını tespit eden ilk yardımcı, 2 kurtarıcı solunum verdikten sonra kalp basısı uygulamak için bebeğe pozisyon vermiştir.

bebekte ilkyardım

İlk yardımcı, bir elinin orta ve yüzük parmağını hangi bölgeye yerleştirmelidir?

23 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Sınav Soruları 2023 3 – 38

24 / 50

Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

25 / 50

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.

www.google.com

Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

26 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

27 / 50

• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

28 / 50

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

29 / 50

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

30 / 50

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 50

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

32 / 50

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

33 / 50

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

34 / 50

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

35 / 50

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

www.google.comYalnız III

36 / 50

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

37 / 50

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

38 / 50

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

trafik soru2

40 / 50

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

42 / 50

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

trafik yavaşlat

43 / 50

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

44 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Görüşerek Bilgi Edinme” basamağında yer alır?

45 / 50

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

www.google.com

I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

46 / 50

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

47 / 50

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

48 / 50

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

49 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

50 / 50

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Sınavı Değerlendir


Ehliyet Sınav Soruları 2023

Ehliyet almak isteyen kursiyerleri 2 aşamalı bir sınav sistemi bekliyor. Bunlar ehliyet sınavı ve direksiyon sınavı.

1. Aşama Ehliyet Sınavı Nasıl Geçilir?

Ehliyet almak isteyen adaylar, öncelikle istedikleri ehliyet şartlarını taşıyıp taşımadığını incelemelidir. Bu şartları aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Ehliyet alma şartları için tıklayın.

Alacağınız ehliyet türünü belirledikten sonra sürücü kursunuza kaydınızı yaptırın. Size en yakın sürücü kursuna kayıt olmanızı öneririz, çünkü dersleri takip etmek zorundasınız. Denetleme olursa ve derste olmazsanız belirli bir saat ders kaçırırsanız tekrar kayıt yaptırmanız gerekecektir.

Sürücü kursu ücretleri hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Sürücü kursu derslerini tamamladınız, eğer halen konu eksiğiniz varsa ehliyet ders notları kısmından bulabilirsiniz. Ayrıca Trafik işaret levhaları ve anlamları yazımızdaki levhaları öğrenebilirsiniz. Ders notlarına kesinlikle göz gezdirin. Eksik konu ile sınava girmemeye çalışın.

Ders notlarınızı tamamladıktan sonra bolca soru çözmelisiniz. Fakat meb 2018 yılından beri soruları yayımlamıyor. Hemen ümitsizliğe kapılmayın! Her ne kadar şekli değişse de soru mantığı genelde aynı oluyor. Peki ne yapmalısınız?

2023 Ehliyet sınav soruları için sitemizde yer alan çıkmış ehliyet soruları ve ehliyet denemeleri ile sınava rahatça hazırlanabilirsiniz.

Tüm çıkmış ehliyet sınav soruları 2023 online olarak çözerek kendinizi elektronik ehliyet sınavına hazırlayın.

Ayrıca her gün eklenen ehliyet deneme sınavları ile kendinizi test edebilirsiniz.


Ehliyet Soruları 2023 Çöz

2018 yılından sonra e-sınava geçildi ve aslında büyük değişiklik sınav sorularında ve süresinde gerçekleşti. MEB tarafından ehliyet sınavı soru sayısı 50 ye düşürüldü, sınav süresi 60 dakika indirildi. Tabi su söylediğim merkezi olarak gerçekleştirilen sınavlar içindi.

# Şimdi e-sınav var yani elektronik ehliyet sınavı ve bu sınavın süresi sadece 45 dakika!

Nasıl yanı dediğinizi duyar gibiyiz, 50 soru 45 dakika da biter mi? Evet bir hayli zor görünüyor. Üstelik 2018 Ağustos sınavından itibaren sınav sorularında sorulan sorular da yayınlanmıyor!

Öncelikle ehliyet sınavını geçmek için biraz teknoloji ile aranız iyi olmalı. Aslında herkeste akıllı telefonlar tabletler olduğunu düşünürsek çokta zor gelmeyebilir. Çünkü sınav tablet üzerinden yapılıyor. Ehliyet sınav soruları 2023 için çözmelisiniz.

2018 yılında Ağustos ehliyet sınavı yapıldıktan sonra, MEB büyük bir karar değişim yaparak ehliyet ile ilgili tüm merkezi sınavlara son verdi. Zaten halihazırda bir çok ilde pilot olarak uygulanan e-sınav zorunlu hale geldi.

elektronik ehliyet sınav
e-sınav

2023 Ehliyet Sınavı Soruları

Daha önce bahsettiğim gibi, 2018 yılında MEB tarafından yapılan açıklama ile merkezi ehliyet sınavları yerine tüm sınavlar elektronik sınav şeklini aldı. Yani tüm illerde artık elektronik sınavlar uygulanacak.

# Malesef artık ehliyet sınavında çıkan sorular 2023 yayınlanmıyor. Adaylar için en büyük eksi bu oldu. Eskiden tüm sorular 1-2 hafta içinde MEB tarafından açıklanır ve herkese duyurulurdu. Sitemiz de ehliyet sınav soruları 2023 online test haline getirip ziyaretçilerine sunardı. Artık böyle bir şansımız yok. En son yayınlanan sorular 4 Ağustos 2018 ehliyet sınavına aitti.

Adaylar artık ehliyet sınav soruları 2023 yerine eski yıllarda sorulan sorulardan oluşturduğumuz ve her geçen gün sayısını artırdığımız ehliyet deneme sınavları ile hazırlanmaya devam edebilir.

2023 Çıkmış Ehliyet Soruları

2023 ehliyet sınav soruları test haline getirildi ve sizlerin hazırlık yapması, kendini ölçmesi amacıyla sisteme yüklendi. Bu sorulara ait linkler aşağıda yer almaktadır. Dilerseniz çıkmış soruları dilerseniz ehliyet denemelerini çözerek eksiklerini giderebilirsiniz.

# Eksik bulduğunuz konuları ehliyet ders notları paylaştığımız kısımda tekrar ederek başarı oranınızı artırabilirsiniz.

En iyisi bol bol tekrar yapmak, hatta çöze çöze soruları ezberlemek 🙂 Eski yılların sorularını kıyasladığımızda genel de sınav soruları aynı çerçeveler etrafında dönüyor. Belirli soru kalıpları var, çözdüğünüz denemeler ve sorularda bunu fark edeceksiniz.

Bu kısımları göz aşinalığı yapmak size sınavda fayda sağlayacaktır. Bunu sağlamak için bol bol soru çözmeniz gerekecek.

# Ayrıca trafik işaretlerini ve gösterge işaretlerini de ezberlemeniz gerekebilir.

Şimdi de sizlere merkezi ehliyet sınavı yerine getirilen e-sınav yani elektronik ehliyet sınavı ile ana hatları hakkında ilgili bilgiler verelim. Bu sınav ile ilgili daha detaylı bilgilere yer verilen kılavuz için tıklayın.

Elektronik Ehliyet Sınavı (E-Sınav) Detaylar

ehliyet sinav sorulari 2023
ehliyet sınav soruları 2023

2023 Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavında adaylara İlk Yardım 12 soru, Trafik ve Çevre 23 soru, Araç Tekniği 9 soru ve Trafik Adabı 6 soru olmak üzere toplam da 50 soru sorulmaktadır.

2023 Ehliyet E-sınav süresi nedir?

Elektronik ehliyet sınavı, yazılı sistemin tersine 45 dakika sürmektedir. Yani 50 soruya 45 dakika içerisinde cevap vermelisiniz.

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Elektronik ehliyet sınavı uygulanacağı için sınav bittiği andan itibaren adaylar hemen sonuçlarını öğrenebilecektir.
Sınav elektronik olduğu için sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir.

Ehliyet sınavında yanlış cevaplar doğrularımı götürür mü?

Adayların, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılır.

Ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç puan almalıyım?

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. e-Sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Ehliyet sınavında başarısız oldum diğer sınava ne zaman girebilirim?

Adaylar, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (onbeş) gün, en geç kırk beş (45) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Ehliyet sınavına kaç kez katılabilirim? Kaç kez kalırsam dosyam yanar?

Elektronik ehliyet sınavına girecek olan adaylara 4 hak verilir. 4 hakkında da sınavı geçemeyen adaylar tekrar dosya açtırmak zorunda kalacaktır.

Son olarak, sınava girecek adaylar geçmiş yıllara ait sınav sorularına ulaşarak daha önceki sınavlarda çıkan sorulara göz atabilirler.

Ehliyet sınav soruları 2023 hazırlık için aşağıdaki çıkmış soruların birer kez çözülmesi ehliyet sınavında kolaylık sağlayacaktır. Her ne kadar müfredat değişse de çıkan sorular aşağı yukarı aynı şekilde gelmektedir.

Direksiyon sınavı geçme rehberi için tıklayın.

Kategori: