Ehliyet Sınav Bilgileri 2018

10.136
A+
A-

Ehliyet sınav bilgileri 2018, Ehliyet sınavında hangi konulardan sorumluyum? Ehliyet sınav süresi nedir? Ehliyet sınavında kaç soru sorulur? Hangi araç için hangi ehliyeti almalıyım? Ehliyet almak için yaş şartı nedir? Ehliyet almak için tecrübe şartı nedir? Ehliyet sınav başvuru ücreti nedir? Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır? Ehliyet sınav ücretini yatırdım nasıl sınav başvuru yaparım? Ehliyet sınav başvurusu nasıl iptal olur? Ehliyet sınavı kaçta başlıyor? Ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Ehliyet sınavını geçmek için kaç puan almam gerekir? Ehliyet sınavına itiraz edebilir miyim?

Ehliyet Sınav Bilgileri 2018

Ehliyet Sınav Bilgileri 2018

Ehliyet sınav bilgileri 2018

2018 yılında gerçekleştirilecek sınavlar, ehliyet sınav ücretleri ve başvuru tarihleri şu şekildedir.

ehliyet sınav bilgileri

Ehliyet sınavında hangi konulardan sorumluyum?

Kursiyer, en fazla 4 (dört) teorik, 4 (dört) uygulama sınavına girme hakkına sahiptir. Sınav döneminde sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) hakkı kullanılmış sayılır. Teorik sınava girecek kursiyerler; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” ve “F” sertifika sınıfı
türlerine ait;

 • İlk Yardım
 • Trafik ve Çevre
 • Araç Tekniği
 • Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

“D1” “D” “C1” ve “C” ve “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır.

Ehliyet sınav süresi nedir?

Ehliyet sınavı 60 dakikadır.

Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavında adaylara 50 soru sorulur. Bütün ehliyet türleri için ilk yardım konularından 12 soru, trafik ve çevre konularından 23 soru, araç tekniği konularından 9 soru ve trafik adabı konularından 6 soru olmak üzere 50 soru sorulur.

Teorik sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı yapılmaktadır.

Hangi araç için hangi ehliyeti almalıyım?

Hangi araç için hangi ehliyet türünün düzenlendiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ehliyet sınav bilgileri 2018 yılına aittir.

www.google.com

Sürücü kursuna kayıt için gerekli şartlar nelerdir?

 • Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
 • Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
 • Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.
 • 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

Ehliyet almak için yaş şartı nedir?

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, Özel MTSK müdürlüklerine (sürücü kurslarına) kayıt yaptıracaktır. Yaş bakımından kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
 • “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
 • “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
 • “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
 • “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Ehliyet almak için tecrübe şartı nedir?

 • “A” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
 • “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,
 • “BE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “B” sınıfı,
 • “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C” sınıfı,
 • “C1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C1” sınıfı,
 • “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D” sınıfı,
 • “D1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D1” sınıfı,

sürücü belgesine sahip olması

Ehliyet sınav başvuru ücreti nedir?

Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmişbeş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır.

Ehliyet ücretleri hangi bankaya yatırılır?

T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden birine yatırılabilir.

Ehliyet sınav ücretini yatırdım nasıl sınav başvuru yaparım?

Dönem kaydı kurum tarafından doğru olarak yapılan ilk defa teorik sınava girecek kursiyerin MTSKS başvurusu, kursiyerin kayıt yaptırdığı kurs müdürlüğüne banka dekont/ATM işlem fişini teslim etmesi ve Özel MTSK Modülünde paranın yatırıldığı görülmesinden sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onay vermesi ile gerçekleşecektir.

Ehliyet sınavı kaçta başlıyor?

Ehliyet sınavı saat 14:00 da başlar.

Ehliyet sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Sürücü kursları tarafından MEBBİS Özel MTSK modülünden renkli fotoğraflı çıktısı alınacak olan sınav giriş belgesi kurs yetkilisi tarafından mühürlenecek ve imzalanacaktır.  Özel MTSK Müdürlüğü renkli fotoğraflı, çift mühürlü ve çift imzalı sınav giriş belgesini imza karşılığı kursiyere teslim edecektir.

NOT: Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmez. Sürücü kursundan almalısınız.

Ehliyet sınavını geçmek için kaç puan almam gerekir?

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. (Doğru yanlışı götürmez.) Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. (Her soru 2 puan) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Ehliyet sınavına itiraz edebilir miyim?

 • Soru itirazları, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuç itirazları ise sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
 • Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile
  20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının ve tarihinin olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
 • Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.
 • Faksla veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 • İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
 • Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Arama Terimleri: ehliyet sınavı bilgileri, ehliyet sınavı hakkinda bilgi
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. fatih gündüz dedi ki:

  merhabalar benim doğum günüm 09.10,2000 20 ekimdeki sınava girebilirmiyim