Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 1

1 / 50

1) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

2 / 50

2) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

3 / 50

3) 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – s11

 

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

4 / 50

4) -Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

5 / 50

5) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

trafik soru5

6 / 50

6) Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

7 / 50

7) Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

9 / 50

9) Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

10 / 50

10) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor43

11 / 50

11) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

12 / 50

12) Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 1 1 – t16

13 / 50

13) Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

15 / 50

15) Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?

www.google.com

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

17 / 50

17) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 20

18 / 50

18) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

19 / 50

19) Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

20 / 50

20) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 24 1

21 / 50

21) Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

24 / 50

24) Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – trafik soru7

25 / 50

25) Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.

Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?

26 / 50

26) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

27 / 50

I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

27) Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? 

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

29 / 50

29) Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

30 / 50

30) Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik16

31 / 50

31) Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 19 – 27

32 / 50

32) Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

33 / 50

33) Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

34 / 50

34) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

www.google.com

35 / 50

35) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

36 / 50

36) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

37 / 50

37) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

38 / 50

38) Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

www.google.com

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

40 / 50

40) Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

41 / 50

41) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

42 / 50

42) Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

43 / 50

43) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

44 / 50

44) Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

45 / 50

45) “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

46 / 50

46) Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

47 / 50

47) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

48 / 50

48) Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

50 / 50

50) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 1 2 – 19

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

43 Yorum

 1. Sibel dedi ki:

  Bu sorular çıkmıyor ki daha zor halleri çıkıyor.bode neden bı kisinin 4 sınav hakkı var yazık değil mi o kadar paraya.

 2. Nevzat dedi ki:

  Benim 2kere girdi mi ve 69 da kaldım hep puanı 2

 3. METE dedi ki:

  ARKADASLAR HİC ŞÜPHENİZ OLMASİN BURDAN CALİSİN BEN CALİSTİGİM İCİN KURSA 1 GÜN BİLE GİDEMEDİM BURDAN CALİSTİM ODA TOPLASAN 5 6 KERE AYRİCA 17/11/2022 SAAT 19:15 TE SİNAVİM VARDİ SİNAV YERİNE GİTTİM BİR TANE DAHA BURDAN SİNAVA GİRDİM ONDAN SONRA Bİ GİRDİM SİNAVA CİKTİM 5 DK SONRA ACİKLANMİS 76 ALMİSİM BURDAN CALİSTİGİM HALDE SİNAVA GİRECEK BUTUN ARKADASLARA BASARİLAR DİLİYORUM Bİ DİREKSİYON KALDİ İNSALLAH ONDADA GECERİZ İYİ CALİSMALAR

 4. Ayse dedi ki:

  Ehliyet sinav sorulari katilım

 5. KENAN SARIKAYA dedi ki:

  Bugün ehliyet sınavda çikan sorular

 6. Mehtap Güven dedi ki:

  Hocam bende 66 aldim heyecanlandim 2soruyla kaybettim 2inci sınava gircem ne yapmalyim

 7. Safak Coşkun dedi ki:

  Arkadaşlar bunlar hep düzmece 2 sefer sınava girdi 2side 66 puan olurmu tabiki sınav tekrarı 100 tl olunca elbette olur zehir yesinler

  1. Anonim dedi ki:

   Bende iki sınavdan 62 ile kaldım. Haramda zıkkım olsun aldıkları para

  2. Anonim dedi ki:

   Burdaki sorular çıkıyormu acaba ?

 8. Ismail kuscu dedi ki:

  Yeni kayıt oldum hanki sorulara çalışmam lazim

 9. Dilaver aydın dedi ki:

  Selam ben 3 defa girdim kaldim 4o puan geçemiyorum ne yapman nazim bilmiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Çok çalışman lazım

  1. Havanur dedi ki:

   Merhabalar ben sinav tarihimi bekliyorum hangi aylarin sorularını çözmem lazım yardımcı olurmusunuz

 10. ömer dedi ki:

  arkadaşlar bü 50 tane sorü testi son çıkmış beş senelik sorülar mı yardımçı olürmüsünüz

 11. Yakup dedi ki:

  Arkadaşlar ben ayın 19 sınava girecemde
  Burdan hiç soru çıkıyormu yoksa başka sitede mi çalışayım

  1. Havanur dedi ki:

   Merhabalar ben sinav tarihimi bekliyorum hangi aylarin sorularını çözmem lazım yardımcı olurmusunuz

  2. Anonim dedi ki:

   Bolbol soru çöz hep burdan çöz me bende 19 da sınava giriçem

 12. Aynur dedi ki:

  2kere girdim ve 69 da kaldım hep puan 2 hakım var bakalım

  1. Calistirabilirim sizi dedi ki:

   Yardim lazimsa

  2. Mustafa Sevinç dedi ki:

   Beni çalıştırabilirmisiniz

  3. Anonim dedi ki:

   Nasil

  4. ?????? dedi ki:

   her soru 2 puan belki 68 de kalmışsınızdır.

 13. sema ucar dedi ki:

  gayet anlatıcı
  harika bir site

  1. Anonim dedi ki:

   Çok iyi

  2. Anonim dedi ki:

   Çok güzel bir program anlatılıcıgı varlıgın dan yüksek bir site ?☺️

  3. Ayfer dedi ki:

   Hangi sorulara çalışmam lazım yardımcı olurmusunuz

 14. ufukcan dedi ki:

  Çok iyi bir program

  1. Anonim dedi ki:

   99

  2. Veli demir dedi ki:

   Faydalı bir uygulama

 15. Anonim dedi ki:

  Çok güzel bir sınav

  1. Emre dedi ki:

   Aynen çok iyi 50 soru çözdüm sadece iki yanlış yaptım inş sınav da da aynı sorular çıkar ??

  1. Meliha dedi ki:

   Çok iyi pırokam inşallah kazanırım

  2. Serpil dedi ki:

   Beğendim 70 aldım bir hafta sonra sınavım var inşallah geçerim

  3. Muhammed aksüt dedi ki:

   Çok güzel bir program anlatılıcıgı varlıgın dan yüksek bir site ?☺️

  4. Anonim dedi ki:

   Merhaba

  5. Yasar dedi ki:

   72 aldim insalah sinavda da ayni puani alsam yeter insallah kazaniriz 17 temmuz PAZARTESI Saat 18:00 da 2023

  6. Anonim dedi ki:

   Sınavdan çıkınca haber edermisiniz benimde 19.15 te çalışırım son son

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir