2022 Ehliyet Sınav Soruları ve ehliyet deneme sınavları çözerek sınava kolayca hazırlanın. E-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanan, çıkmış ehliyet sınav sorularından seçilen aşağıdaki soruları çözerek sınavda başarıya ulaşacaksınız.

MEB Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

1 / 50

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

2 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 50

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

4 / 50

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – 20

5 / 50

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

7 / 50

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

8 / 50

Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

9 / 50

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

10 / 50

Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?

11 / 50

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

12 / 50

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

13 / 50

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

14 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik18

15 / 50

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

16 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

17 / 50

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

18 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

19 / 50

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 1 – t18

20 / 50

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

21 / 50

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı  –  Suni solunum 

22 / 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

23 / 50

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

www.google.com

24 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

25 / 50

Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

26 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

27 / 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

28 / 50

Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

29 / 50

Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

31 / 50

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – s19

32 / 50

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

33 / 50

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

35 / 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 2 – soru22

36 / 50

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

37 / 50

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

38 / 50

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

39 / 50

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

40 / 50

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

41 / 50

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

42 / 50

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 3 – t30

43 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

44 / 50

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

45 / 50

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik19

46 / 50

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

47 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

48 / 50

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

49 / 50

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

50 / 50

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Sınavı Değerlendir


Çıkmış Ehliyet Sınavlar Soruları 2022

Ehliyet Sınav Soruları 2022 ehliyet sınav soruları ulaşamadığımız için, Sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Nisan 20222 Nisan 2022
3 Nisan 20224 Nisan 2022
5 Nisan 20226 Nisan 2022
7 Nisan 20228 Nisan 2022
9 Nisan 202210 Nisan 2022
11 Nisan 202212 Nisan 2022
13 Nisan 202214 Nisan 2022
15 Nisan 202216 Nisan 2022
17 Nisan 202218 Nisan 2022
19 Nisan 202220 Nisan 2022
21 Nisan 202222 Nisan 2022
23 Nisan 202224 Nisan 2022
25 Nisan 202226 Nisan 2022
27 Nisan 202228 Nisan 2022
29 Nisan 202230 Nisan 2022
1 Mart 20222 Mart 2022
3 Mart 20224 Mart 2022
5 Mart 20226 Mart 2022
7 Mart 20228 Mart 2022
9 Mart 202210 Mart 2022
11 Mart 202212 Mart 2022
13 Mart 202214 Mart 2022
15 Mart 202216 Mart 2022
17 Mart202218 Mart 2022
19 Mart 202220 Mart 2022
21 Mart 202222 Mart 2022
23 Mart 202224 Mart 2022
25 Mart 202226 Mart 2022
27 Mart 202228 Mart 2022
29 Mart 202230 Mart 2022
31 Mart 2022
1 Şubat 20222 Şubat 2022
3 Şubat 20224 Şubat 2022
5 Şubat 20226 Şubat 2022
7 Şubat 20228 Şubat 2022
9 Şubat 202210 Şubat 2022
11 Şubat 202212 Şubat 2022
13 Şubat 202214 Şubat 2022
15 Şubat 202216 Şubat 2022
17 Şubat 202218 Şubat 2022
19 Şubat 202220 Şubat 2022
21 Şubat 202222 Şubat 2022
23 Şubat 202224 Şubat 2022
25 Şubat 202226 Şubat 2022
27 Şubat 202228 Şubat 2022
1 Ocak 20222 Ocak 2022
3 Ocak 20224 Ocak 2022
5 Ocak 20226 Ocak 2022
7 Ocak 20228 Ocak 2022
9 Ocak 202210 Ocak 2022
11 Ocak 202212 Ocak 2022
13 Ocak 202214 Ocak 2022
15 Ocak 202216 Ocak 2022
17 Ocak 202218 Ocak 2022
19 Ocak 202220 Ocak 2022
21 Ocak 202222 Ocak 2022
23 Ocak 202224 Ocak 2022
25 Ocak 202226 Ocak 2022
27 Ocak 202228 Ocak 2022
29 Ocak 202230 Ocak 2022
31 Ocak 2022

Ehliyet fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Direksiyon sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Sürücü kursu fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet randevu alma 2022 için tıklayın.

Kategori: