2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

2022 Ehliyet Sınav Soruları ve ehliyet deneme sınavları çözerek sınava kolayca hazırlanın. E-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanan, çıkmış ehliyet sınav sorularından seçilen aşağıdaki soruları çözerek sınavda başarıya ulaşacaksınız.

MEB Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

2 / 50

2) Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

3 / 50

3) Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

4 / 50

4) www.google.com

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

5 / 50

5) Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 50

6) Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

8 / 50

8) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

9 / 50

9) İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

10 / 50

10) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

11 / 50

11) I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

12 / 50

12) Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

13 / 50

13) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

15 / 50

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

15) Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

16 / 50

16) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

17 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

17) Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

18 / 50

18) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 1 – trafik4

19 / 50

19) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

22 / 50

22) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

23 / 50

23) Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – s21

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

25 / 50

25) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – s17

26 / 50

26) I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Numaralanmış ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın kurallara uygun olarak derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

30 / 50

30) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

31 / 50

31) www.google.com

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

33 / 50

33) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

34 / 50

34) Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması, hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

35 / 50

35) Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

36 / 50

36) I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

 

37 / 50

37) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

40 / 50

40) www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

41 / 50

I. LPG
II. Benzin
III. Motorin

41) İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

43 / 50

43) Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

45 / 50

45) Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

46 / 50

46) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

47 / 50

47) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

48 / 50

I. Traktörler
II. Otomobiller
III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

48) Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

49 / 50

49) Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

50 / 50

50) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

Sonuç Hesaplanıyor...


Çıkmış Ehliyet Sınavlar Soruları 2022

Ehliyet Sınav Soruları 2022 ehliyet sınav soruları ulaşamadığımız için, Sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Nisan 20222 Nisan 2022
3 Nisan 20224 Nisan 2022
5 Nisan 20226 Nisan 2022
7 Nisan 20228 Nisan 2022
9 Nisan 202210 Nisan 2022
11 Nisan 202212 Nisan 2022
13 Nisan 202214 Nisan 2022
15 Nisan 202216 Nisan 2022
17 Nisan 202218 Nisan 2022
19 Nisan 202220 Nisan 2022
21 Nisan 202222 Nisan 2022
23 Nisan 202224 Nisan 2022
25 Nisan 202226 Nisan 2022
27 Nisan 202228 Nisan 2022
29 Nisan 202230 Nisan 2022
1 Mart 20222 Mart 2022
3 Mart 20224 Mart 2022
5 Mart 20226 Mart 2022
7 Mart 20228 Mart 2022
9 Mart 202210 Mart 2022
11 Mart 202212 Mart 2022
13 Mart 202214 Mart 2022
15 Mart 202216 Mart 2022
17 Mart202218 Mart 2022
19 Mart 202220 Mart 2022
21 Mart 202222 Mart 2022
23 Mart 202224 Mart 2022
25 Mart 202226 Mart 2022
27 Mart 202228 Mart 2022
29 Mart 202230 Mart 2022
31 Mart 2022
1 Şubat 20222 Şubat 2022
3 Şubat 20224 Şubat 2022
5 Şubat 20226 Şubat 2022
7 Şubat 20228 Şubat 2022
9 Şubat 202210 Şubat 2022
11 Şubat 202212 Şubat 2022
13 Şubat 202214 Şubat 2022
15 Şubat 202216 Şubat 2022
17 Şubat 202218 Şubat 2022
19 Şubat 202220 Şubat 2022
21 Şubat 202222 Şubat 2022
23 Şubat 202224 Şubat 2022
25 Şubat 202226 Şubat 2022
27 Şubat 202228 Şubat 2022
1 Ocak 20222 Ocak 2022
3 Ocak 20224 Ocak 2022
5 Ocak 20226 Ocak 2022
7 Ocak 20228 Ocak 2022
9 Ocak 202210 Ocak 2022
11 Ocak 202212 Ocak 2022
13 Ocak 202214 Ocak 2022
15 Ocak 202216 Ocak 2022
17 Ocak 202218 Ocak 2022
19 Ocak 202220 Ocak 2022
21 Ocak 202222 Ocak 2022
23 Ocak 202224 Ocak 2022
25 Ocak 202226 Ocak 2022
27 Ocak 202228 Ocak 2022
29 Ocak 202230 Ocak 2022
31 Ocak 2022

Ehliyet fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Direksiyon sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Sürücü kursu fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet randevu alma 2022 için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir