2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular

2022 Ehliyet Sınav Soruları ve ehliyet deneme sınavları çözerek sınava kolayca hazırlanın. E-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanan, çıkmış ehliyet sınav sorularından seçilen aşağıdaki soruları çözerek sınavda başarıya ulaşacaksınız.

MEB Ehliyet Sınav Soruları

1 / 50

1) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 1 – t31

 

2 / 50

2) Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

4 / 50

4) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?

www.google.com

5 / 50

5) İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

6 / 50

6) I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir?

7 / 50

7) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

9 / 50

9) Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

10 / 50

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

10) Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

11 / 50

11) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – 19

12 / 50

12) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

13 / 50

13) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

14) Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

15 / 50

15) Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

16 / 50

16) “Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

17 / 50

17) Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 17 – s35

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

21 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

21) Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

22 / 50

22) Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

26 / 50

26) • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

27 / 50

27) Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

28 / 50

28) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

2022 Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular 2 – soru42

29 / 50

29) I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

30 / 50

30) Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

31 / 50

31) Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – kontrolsuz demir yolu 1

32 / 50

32) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – s24

33 / 50

33) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik21

34 / 50

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

34) Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

35 / 50

35) Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

36 / 50

36) Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

38 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

38) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

40 / 50

40) Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

41 / 50

41) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik2

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

43 / 50

43) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

44 / 50

44) Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

45 / 50

45) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

48 / 50

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

48) Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

49 / 50

49) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Sonuç Hesaplanıyor...


Çıkmış Ehliyet Sınavlar Soruları 2022

Ehliyet Sınav Soruları 2022 ehliyet sınav soruları ulaşamadığımız için, Sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Nisan 20222 Nisan 2022
3 Nisan 20224 Nisan 2022
5 Nisan 20226 Nisan 2022
7 Nisan 20228 Nisan 2022
9 Nisan 202210 Nisan 2022
11 Nisan 202212 Nisan 2022
13 Nisan 202214 Nisan 2022
15 Nisan 202216 Nisan 2022
17 Nisan 202218 Nisan 2022
19 Nisan 202220 Nisan 2022
21 Nisan 202222 Nisan 2022
23 Nisan 202224 Nisan 2022
25 Nisan 202226 Nisan 2022
27 Nisan 202228 Nisan 2022
29 Nisan 202230 Nisan 2022
1 Mart 20222 Mart 2022
3 Mart 20224 Mart 2022
5 Mart 20226 Mart 2022
7 Mart 20228 Mart 2022
9 Mart 202210 Mart 2022
11 Mart 202212 Mart 2022
13 Mart 202214 Mart 2022
15 Mart 202216 Mart 2022
17 Mart202218 Mart 2022
19 Mart 202220 Mart 2022
21 Mart 202222 Mart 2022
23 Mart 202224 Mart 2022
25 Mart 202226 Mart 2022
27 Mart 202228 Mart 2022
29 Mart 202230 Mart 2022
31 Mart 2022
1 Şubat 20222 Şubat 2022
3 Şubat 20224 Şubat 2022
5 Şubat 20226 Şubat 2022
7 Şubat 20228 Şubat 2022
9 Şubat 202210 Şubat 2022
11 Şubat 202212 Şubat 2022
13 Şubat 202214 Şubat 2022
15 Şubat 202216 Şubat 2022
17 Şubat 202218 Şubat 2022
19 Şubat 202220 Şubat 2022
21 Şubat 202222 Şubat 2022
23 Şubat 202224 Şubat 2022
25 Şubat 202226 Şubat 2022
27 Şubat 202228 Şubat 2022
1 Ocak 20222 Ocak 2022
3 Ocak 20224 Ocak 2022
5 Ocak 20226 Ocak 2022
7 Ocak 20228 Ocak 2022
9 Ocak 202210 Ocak 2022
11 Ocak 202212 Ocak 2022
13 Ocak 202214 Ocak 2022
15 Ocak 202216 Ocak 2022
17 Ocak 202218 Ocak 2022
19 Ocak 202220 Ocak 2022
21 Ocak 202222 Ocak 2022
23 Ocak 202224 Ocak 2022
25 Ocak 202226 Ocak 2022
27 Ocak 202228 Ocak 2022
29 Ocak 202230 Ocak 2022
31 Ocak 2022

Ehliyet fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Direksiyon sınav ücreti 2022 için tıklayın.

Sürücü kursu fiyatları 2022 için tıklayın.

Ehliyet randevu alma 2022 için tıklayın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir