Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 7

1 / 50

1) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

2) Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

3 / 50

3) - Bir el alına yerleştirilir.

- Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

- Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 50

• Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

4) Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

www.google.com

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

6 / 50

6) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

8 / 50

8) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 36

9 / 50

9) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 50

10) Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

11 / 50

11) “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim – – – – ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

12 / 50

12) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 17

13 / 50

13) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

14 / 50

14) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 1 – 27

15 / 50

15) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 2 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

16 / 50

16) • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı- na sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

17 / 50

17) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 3 – trafik4

18 / 50

18) Bir araç sürücüsünün kendini geçmekte olan bir araca yavaşlayarak kolaylık sağlaması durumu trafikte  hangi değer ile ifade edilir?

19 / 50

19) Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

21 / 50

21) Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

22 / 50

22) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 4 – 44

23 / 50

23) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

24 / 50

24) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 5 – 16d

25 / 50

25) Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?

26 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

26) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

27 / 50

27) I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

28 / 50

28) I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

29 / 50

29) Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

30 / 50

30) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – 19

31 / 50

31) Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – 20

32 / 50

32) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 6 – i10

33 / 50

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

33) Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

35 / 50

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

35) Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin
bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

36 / 50

36) Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

37 / 50

37) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 7 – t18

38 / 50

38) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 8 – soru23

39 / 50

39) Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

40 / 50

40) Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

41) I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

42 / 50

42) Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

44 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

44) Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

45 / 50

45) Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

46 / 50

46) Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

48 / 50

48) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 21 – 43

49 / 50

49) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 7 9 – t23

50 / 50

50) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

2 Comments

  1. Fatih dedi ki:

    İnşallah sınavda başarılı olabilirim

    1. İzzet dedi ki:

      Başarılı oldunmu bari krdşm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir