Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 2

1 / 50

1) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

2 / 50

2) Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – 23

3 / 50

3) Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4 / 50

4) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

5 / 50

5) Geceleyin otoyolda seyir hâlindeyken öndeki araç sürücüsünü rahatsız etmemek için aracın hangi ışıkları kullanılmalıdır?

6 / 50

6) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

7 / 50

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı

7) Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

9 / 50

9) Bir kazazedenin taşınmasında, uyulması gereken genel kurallardan hangisi doğrudur?

10 / 50

10) Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

11 / 50

11) Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

12 / 50

12) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

13 / 50

13) Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 50

14) www.google.com

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

15 / 50

15) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 1 – soru20

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

17 / 50

17) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 2 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

18 / 50

18) Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 3 – t16

19 / 50

19) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

20 / 50

20) Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

21 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

21) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

22 / 50

22) Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

23 / 50

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

23) Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

24 / 50

24) Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

25 / 50

25) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

26 / 50

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

26) Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

27 / 50

27) Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – s28

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

28 / 50

28) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

29 / 50

29) Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

30 / 50

30) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 20

31 / 50

31) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

34 / 50

34) "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

35 / 50

35) Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

36 / 50

36) Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – trafik26

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

39 / 50

39) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

40 / 50

40) Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

41 / 50

41) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

42 / 50

42) Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

44 / 50

44) Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

45 / 50

45) Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

46 / 50

46) – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

47) 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

48 / 50

48) -Bir el alna, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

-Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir?

49 / 50

49) Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

50 / 50

50) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

29 Comments

  1. Anonim dedi ki:

   2 ci sinavdan kac aldin

 1. Elif dedi ki:

  Nasıl gececem sınavı yardımcı olurmusunuz

  1. admin dedi ki:

   Testin sonucunda testi bitir dediğinizde doğru sayınız ve yüzde puanınız ekrana gelecektir

  2. Umut dedi ki:

   90 aldım

 2. Anonim dedi ki:

  bir sorunun cevabı yanlış

  1. Fadime dedi ki:

   25ekimde yapılan sınavın testini nasıl bulabilir im

 3. Kemal dedi ki:

  Tesekkurlerimi sunarim

  1. Anonim dedi ki:

   Burdaki sorular çok zor

  2. Buket dedi ki:

   30 Nisan’da sinavim var hangi tarihin sınavlarına çalışman lazım

  3. Anonim dedi ki:

   Ok

  4. Anonim dedi ki:

   Sörekli 64 66 bunun için ne yapmalıyım

  5. anonim dedi ki:

   kitapçık çalış konu testlerini çöz farkı çok iyi

 4. Fadime zehra dedi ki:

  BUGUN SINAVIM VAR ÎNSALLAH BURDAKÎ GIBI KOLAY GECER .

  1. Bilal dedi ki:

   Burdaki gibi kolay geçti mi

  2. Buket dedi ki:

   30 Nisan’da sinavim var hangi tarihin sınavlarına çalışman lazım

 5. hava dedi ki:

  E sınava giren varmı?

 6. Anonim dedi ki:

  Test sonucumu görmek istiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Kaç aldım

  2. Anonim dedi ki:

   Özet
   Sen gel b

 7. Anonim dedi ki:

  94% aldım 5 dakikam kaldı

 8. Anonim dedi ki:

  Test sonucunu görmek istiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   76 puan aldım

  2. Anonim dedi ki:

   Kaç

   Puanaldım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir