Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 2

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 1 – t21

3 / 50

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında

3) Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

4 / 50

4) Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? 

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

6 / 50

6) Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

7 / 50

7) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

www.google.com

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

9 / 50

9) Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 14

10 / 50

10) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 2 – soru22

11 / 50

11) Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

12) Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

13 / 50

13) Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

15 / 50

15) “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

16 / 50

16) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

17 / 50

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

17) Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

18 / 50

18) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

19 / 50

19) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

trafik soru

20 / 50

20) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

21 / 50

21) Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

22 / 50

22) Görselde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir.

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 3 – trafik6

Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 / 50

23) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?

24 / 50

24) Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

25 / 50

25) Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – 23

26 / 50

26) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 4 – i10

27 / 50

27) I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

28 / 50

28) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

29 / 50

29) Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

30 / 50

30) Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

31 / 50

31) Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

32 / 50

32) I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

33 / 50

33) Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

34 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

34) Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

36 / 50

36) Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 5 – soru42

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

37 / 50

37) Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

www.google.com

38 / 50

38) Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

39 / 50

39) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

40 / 50

40) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

41 / 50

41) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

42 / 50

42) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

44 / 50

44) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

45 / 50

45) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

46 / 50

46) Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

47 / 50

47) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 2 6 – soru19

48 / 50

48) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – trafik20

49 / 50

49) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

50 / 50

50) Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

29 Yorum

  1. Anonim dedi ki:

   2 ci sinavdan kac aldin

 1. Elif dedi ki:

  Nasıl gececem sınavı yardımcı olurmusunuz

  1. admin dedi ki:

   Testin sonucunda testi bitir dediğinizde doğru sayınız ve yüzde puanınız ekrana gelecektir

  2. Umut dedi ki:

   90 aldım

 2. Anonim dedi ki:

  bir sorunun cevabı yanlış

  1. Fadime dedi ki:

   25ekimde yapılan sınavın testini nasıl bulabilir im

 3. Kemal dedi ki:

  Tesekkurlerimi sunarim

  1. Anonim dedi ki:

   Burdaki sorular çok zor

  2. Buket dedi ki:

   30 Nisan’da sinavim var hangi tarihin sınavlarına çalışman lazım

  3. Anonim dedi ki:

   Ok

  4. Anonim dedi ki:

   Sörekli 64 66 bunun için ne yapmalıyım

  5. anonim dedi ki:

   kitapçık çalış konu testlerini çöz farkı çok iyi

 4. Fadime zehra dedi ki:

  BUGUN SINAVIM VAR ÎNSALLAH BURDAKÎ GIBI KOLAY GECER .

  1. Bilal dedi ki:

   Burdaki gibi kolay geçti mi

  2. Buket dedi ki:

   30 Nisan’da sinavim var hangi tarihin sınavlarına çalışman lazım

 5. hava dedi ki:

  E sınava giren varmı?

 6. Anonim dedi ki:

  Test sonucumu görmek istiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Kaç aldım

  2. Anonim dedi ki:

   Özet
   Sen gel b

 7. Anonim dedi ki:

  94% aldım 5 dakikam kaldı

 8. Anonim dedi ki:

  Test sonucunu görmek istiyorum

  1. Anonim dedi ki:

   76 puan aldım

  2. Anonim dedi ki:

   Kaç

   Puanaldım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir