Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 12

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

3 / 50

3) Hangisi "köprü yaklaşımı" levhasıdır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 12 1 – trafik3

4 / 50

4) Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

5 / 50

5) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

6 / 50

6) Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

7 / 50

7) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

8 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

8) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

10 / 50

10) Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

11) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

12 / 50

12) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

13 / 50

13) Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur?

14 / 50

14) Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 28

15 / 50

15) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 12 2 – t19

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

19 / 50

19) Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

20 / 50

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
20) Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

21 / 50

21) I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

22 / 50

22) Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

23 / 50

23) Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 12 – 21

24 / 50

24) Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

25 / 50

25) Trafik kurallarına uymama eğiliminde olan bir sürücünün hangi davranışı  gösterme olasılığı yüksektir?

26 / 50

26) Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – motor43

27 / 50

27) Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 12 3 – soru29

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

29 / 50

29) Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur?

30 / 50

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

30) Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

31 / 50

31) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

32 / 50

32) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

33 / 50

33) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

34 / 50

34) www.google.com

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

35 / 50

35) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 12 4 – soru34

36 / 50

36) Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 12 5 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

37 / 50

37) Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

38 / 50

38) Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

39) Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – ilkyardım19

40 / 50

40) Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

41 / 50

41) Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

42 / 50

42) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

43 / 50

43) Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

44 / 50

44) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

45 / 50

45) Sürücünün hangisini yapması kural ihlali sayılır?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

48 / 50

48) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

49 / 50

49) Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

5 Comments

  1. Günül dedi ki:

    Bu sorular sınavda çokıyormu

  2. Mine dedi ki:

    Burada hep doğru yapıyorum ama orda hep kayıyorum bu sorunlarda çıkıyor bazen ama çok değişken sorunlarda var kitapta bile olamayan bu son hakkım inşallah gecerim artık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir