Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 16

1 / 50

1) Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

2 / 50

2) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 20

3 / 50

3) Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 7 – 26

4 / 50

4) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 39

5 / 50

5) Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

6 / 50

6) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

7 / 50

7) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

8 / 50

8) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

10 / 50

10) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

11 / 50

11) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

13 / 50

13) Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

14 / 50

14) Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

15 / 50

15) Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

16 / 50

16) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

17 / 50

17) Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

18 / 50

18) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

19 / 50

19) Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

20 / 50

20) Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

21 / 50

21) Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 50

22) Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı, kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı, solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir.

Buna göre, ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir?

23 / 50

23) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 16 1 – soru19

24 / 50

24) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

25 / 50

25) Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

26 / 50

26) Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

28 / 50

28) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

29 / 50

29) Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 16 2 – soru26

30 / 50

30) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

www.google.com

31 / 50

31) Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 16 3 – trafik17

33 / 50

33) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 17

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

35 / 50

35) Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

36 / 50

36) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

37) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

38 / 50

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.

38) Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

40 / 50

40) Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 13 – 24

41 / 50

41) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 14 – 21

42 / 50

42) Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

www.google.comYalnız III

43 / 50

43) Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – ilkyardım1

45 / 50

45) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 16 4 – 44

46 / 50

46) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

47 / 50

47) Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

48 / 50

48) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

49 / 50

49) Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

50 / 50

50) Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı - 16 5 – t27

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

5 Yorum

  1. muhammed dedi ki:

    sınavlarda keşke böyle sorular çıksa mantıkla çözen herkes geçer ama ne yazık ki bu tarz sorular sorulmuyor artık iyice zorlaştırdılar

    1. Fatma dedi ki:

      Begun sinava girip kazanmayi başardim teşekürler+

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir