Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 5

1 / 50

1) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

2 / 50

2) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

4 / 50

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

4) Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

5 / 50

5) Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

7 / 50

7) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

8 / 50

8) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

9 / 50

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye

9) Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

10 / 50

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

10) Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 

11 / 50

11) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

12 / 50

12) www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

13 / 50

13) Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

14 / 50

14) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

15 / 50

15) Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

16 / 50

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

16) Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

17 / 50

I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

17) Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

19 / 50

19) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

20 / 50

20) Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

www.google.com

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 5 1 – t19

22 / 50

22) Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

23 / 50

23) Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

24 / 50

24) Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – trafik17

25 / 50

25) Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

26 / 50

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

26) Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

27 / 50

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı

27) Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

28 / 50

28) Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

29 / 50

29) Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

30 / 50

30) Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 5 2 – s38b

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

32 / 50

32) I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

33 / 50

33) İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

38) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik21

39 / 50

39) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

40 / 50

40) Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

41 / 50

41) Arkadan çarpma sonucunda meydana gelen trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir?

42 / 50

42) Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

43 / 50

43) I. Yolcuların koruyucu tertibat kullanması

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken numaralanmış ifadelerden hangilerinin yapılması zorunludur?

44 / 50

44) Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 44

45 / 50

45) Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

46 / 50

46) Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 11 – 22 1

47 / 50

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

47) Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin
bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

48 / 50

48) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı – 5 3 – t18

49 / 50

49) I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

50 / 50

50) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Sonuç Hesaplanıyor...


2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 ehliyet sınavlarında sorulan sorulardan karma sorular yapılarak deneme sınavı oluşturulmuştur.

Ehliyet sınavına hazırlanan tüm adaylar için e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yeni müfredata göre 50 soru 45 dakika içinde çözülmelidir. Bunun için size 45 dakika süre verilmiştir.

Ehliyet Deneme Sınavları

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ehliyet Soruları

7 Comments

 1. Anonim dedi ki:

  Yarın sınavım var yardımcı olun lütfen

 2. Anonim dedi ki:

  Sürekli cvliyrm umarım faydalı olur birde iki soru birden var

 3. Orhan Aslan dedi ki:

  Bazı soruları iki kez yayınlamışsınız lütfen daha dikkatli olursanız seviniriz..

  1. admin dedi ki:

   Teşekkürler Orhan Bey, hemen düzenleme yapıyoruz. Başarılar dileriz.

 4. semih korkmaz dedi ki:

  kazanmak istiyorum ALLAHIN İZNİYLE YETER ARTIK 10 SENEDİR EHLİYET ALAMIYORUM GECEMİYORUM

  1. Anonim dedi ki:

   2 puan la kaybettim

  2. Meliha tad dedi ki:

   Nisanda giricem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir