Ehliyet Soruları Temmuz 2022

MEB Ehliyet Soruları Temmuz 2022

2022 Temmuz ayı ehliyet soruları, meb yeni duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu. Aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır.

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

1 / 50

1) Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

2 / 50

2) Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

4 / 50

4) Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

5 / 50

5) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

Ehliyet Soruları Temmuz 2022 1 – soru21

I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

6 / 50

6) I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

9 / 50

9) -Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

10 / 50

10) Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 50

11) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile hangisi hedeflenmektedir?

12 / 50

12) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

13 / 50

13) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

27 Ağustos 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – 18

14 / 50

14) Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

15 / 50

15) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 17

16 / 50

16) Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliği´nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

17 / 50

17) Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

19 / 50

19) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

20 / 50

20) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

22 / 50

22) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

23 / 50

23) Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

24 / 50

24) www.google.com

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

25 / 50

25) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – s19

26 / 50

26) Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

27 / 50

27) Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 50

28) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

29 / 50

I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

29) Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

30 / 50

30) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

31 / 50

31) Muayene süresi dolmasa bile aracın özel teknik muayenesi hangi durumda zorunludur?

32 / 50

32) Ehliyet Soruları Temmuz 2022 2 – motor

Görsele göre öndeki araç hakkında hangisi kesinlikle söylenir?

33 / 50

33) Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

34 / 50

34) Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

35 / 50

35) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

36 / 50

36) Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

38 / 50

I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

38) Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

40 / 50

40) Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

41 / 50

41) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

42 / 50

42) Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

43 / 50

43) Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

44 / 50

44) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

46 / 50

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

46) Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

47 / 50

47) I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkındadır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

48 / 50

48) Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?

50 / 50

50) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Sonuç Hesaplanıyor...

Ehliyet Sınav Soruları Temmuz 2022

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular Temmuz 2022 ehliyet sınav soruları ulaşamadığımız için, Sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Temmuz 20222 Temmuz 2022
3 Temmuz 20224 Temmuz 2022
5 Temmuz 20226 Temmuz 2022
7 Temmuz 20228 Temmuz 2022
9 Temmuz 202210 Temmuz 2022
11 Temmuz 202212 Temmuz 2022
13 Temmuz 202214 Temmuz 2022
15 Temmuz 202216 Temmuz 2022
17 Temmuz 202218 Temmuz 2022
19 Temmuz 202220 Temmuz 2022
21 Temmuz 202222 Temmuz 2022
23 Temmuz 202224 Temmuz 2022
25 Temmuz 202226 Temmuz 2022
27 Temmuz 202228 Temmuz 2022
29 Temmuz 202230 Temmuz 2022
31 Temmuz 2022

Temmuz 2022 direksiyon sınav sonuçları için tıklayın.

Temmuz 2022 ehliyet sınav sonuçları için tıklayın.

Temmuz 2022 direksiyon sınav tarihleri için tıklayın.

Temmuz 2022 ehliyet sınav tarihleri için tıklayın.

YouTube video

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2022 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2022

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Temmuz 2022 Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

2022 temmuz ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Temmuz 2022 ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

2022 Temmuz Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Temmuz 2022 ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

2022 Temmuz ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

2022 Temmuz ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2022 Temmuz e-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

2022 ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Temmuz ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni ehliyet sınav soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ehliyet Sınavı

Geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Elektronik Ehliyet Deneme Sınavı

Sitemizde sizler için daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularından seçmeler yaparak sınavlar oluşturdu. Elektronik ehliyet deneme sınavı, 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet alma işlemlerinde geçtiğimiz yıllarda kanun değişimleri yaşandığı biliniyor. Ehliyet alma hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ehliyetsinavsorulari.org adresinden kanunlar neticesinde belirlenen detaylara ulaşabiliyor. Sitede merkezi ehliyet sınavı tarihleri, geçmiş sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav soruları, ehliyet sınavını kazanmak için yapılması gerekenler ve ehliyet sınav sonuçları yer alıyor. Site üzerinden ehliyet alımı hakkında her türlü bilgi edinilebiliyor. Daha önce ehliyet sınavına girmiş olanlar ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi almak için siteyi inceleyebiliyor.

2 Comments

  1. hilal savaş dedi ki:

    eğer sorular kolay olursa herkes kolay ehliyet alabilir bende ehliyet almak için çok çalışıyor ve sınavda başarılı olacağıma inanıyorum teşekkür ederim

  2. berat dedi ki:

    sorular zor biraz kolaylaştırsanız daha iyi olacaktır. teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir