Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları

2022 Ehliyet Sınav Soruları Ekim

2022 ehliyet sınav soruları ekim ayı için sınava hazırlananlar sürücü adayları için geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sorularından oluşan deneme hazırladık. Meb yaptığı duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu.

İsterseniz aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır. 2022 ehliyet sınavı çıkmış sorular için aşağıdaki soruları çözebilirsiniz.

1 / 50

1) İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

2 / 50

2) Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

3 / 50

I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

3) Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 

4 / 50

4) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

5 / 50

5) Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

6 / 50

6) Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

7 / 50

7) Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

8 / 50

8) Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

10 / 50

10) Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

11 / 50

11) Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 1 – 26

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

12 / 50

12) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 2 – 19

13 / 50

13) Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

14 / 50

14) Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

15 / 50

15) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 3 – a38

16 / 50

16) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 4 – t24

17 / 50

17) -Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

- Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

-Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Verilen yerlerde hangisi yasaktır?

18 / 50

18) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

20 / 50

20) Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

21 / 50

21) İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 5 – soru1

22 / 50

22) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 6 – soru18

23 / 50

23) Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 7 – t26

24 / 50

24) Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

25 / 50

25) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

26 / 50

26) Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

28 / 50

28) Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

29) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

30 / 50

30) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

31 / 50

31) Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

32 / 50

32) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

35 / 50

35) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

36 / 50

36) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

www.google.com

37 / 50

37) www.google.com

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

38 / 50

38) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

39) Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

40 / 50

40) Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

41 / 50

41) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

42 / 50

42) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Ekim 2022 Ehliyet Sınav Soruları 8 – trafik20

43 / 50

43) www.google.com

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

44 / 50

44) Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

45 / 50

45) 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

46 / 50

46) Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

47 / 50

47) Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?

48 / 50

48) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

49 / 50

49) Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

50 / 50

50) Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Sonuç Hesaplanıyor...

[epcl_box type=”information”]

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

[/epcl_box]

Ekim 2022 ehliyet sınav tarihleri için tıklayın

2022 Ekim Ehliyet Sınav Soruları

2022 ekim ehliyet sınav soruları adaylar ulaşamadığı için sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Ekim 20222 Ekim 2022
3 Ekim 20224 Ekim 2022
5 Ekim 20226 Ekim 2022
7 Ekim 20228 Ekim 2022
9 Ekim 202210 Ekim 2022
11 Ekim 202212 Ekim 2022
13 Ekim 202214 Ekim 2022
15 Ekim 202216 Ekim 2022
17 Ekim 202218 Ekim 2022
19 Ekim 202220 Ekim 2022
21 Ekim 202222 Ekim 2022
23 Ekim 202224 Ekim 2022
25 Ekim 202226 Ekim 2022
27 Ekim 202228 Ekim 2022
29 Ekim 202230 Ekim 2022
YouTube video

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2022 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2022

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ekim 2022 Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

2022 ekim ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Ekim 2022 ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

2022 ekim ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Ekim 2022 ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

2022 ekim ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

2022 ekim ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2022 ekim e-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

2022 ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Ekim ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Ehliyet Sınavı Soruları Ekim 2022

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni ehliyet sınav soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ehliyet Sınavı Ekim 2022

Geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Ehliyet Deneme Sınavı Ekim 2022

Sitemizde sizler için daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularından seçmeler yaparak sınavlar oluşturdu. Elektronik ehliyet deneme sınavı, 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet alma işlemlerinde geçtiğimiz yıllarda kanun değişimleri yaşandığı biliniyor. Ehliyet alma hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ehliyetsinavsorulari.org adresinden kanunlar neticesinde belirlenen detaylara ulaşabiliyor. Sitede merkezi ehliyet sınavı tarihleri, geçmiş sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav soruları, ehliyet sınavını kazanmak için yapılması gerekenler ve ehliyet sınav sonuçları yer alıyor. Site üzerinden ehliyet alımı hakkında her türlü bilgi edinilebiliyor. Daha önce ehliyet sınavına girmiş olanlar ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi almak için siteyi inceleyebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir