Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları

2022 Ehliyet Sınav Soruları Kasım

2022 ehliyet sınav soruları kasım ayı içinde sınava girecek olan sürücü adayları için geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sorularını online test olarak. Meb yaptığı duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu. Adayların videoları dikkatli izleyerek sorulara cevap vermesi gerekmektedir.

İsterseniz aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır. 2022 ehliyet sınavı çıkmış sorular için aşağıdaki soruları çözebilirsiniz.

1 / 50

1) www.google.com

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?

3 / 50

3) Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

4 / 50

4) Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

5 / 50

5) Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – ilkyardım9

6 / 50

6) Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

7 / 50

7) Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

8 / 50

8) Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

9 / 50

9) Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

www.google.com

10 / 50

10) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları 1 – 38

11 / 50

11) “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

12 / 50

12) Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

13 / 50

13) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

14 / 50

14) Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur?

15 / 50

15) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları 2 – t22

 

16 / 50

16) Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

17 / 50

17) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 3 – 16

18 / 50

18) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

19 / 50

• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
• Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
• Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

19) Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

20 / 50

20) Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

21 / 50

21) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

22 / 50

22) Açık kırıkla ilgili  hangisi söylenemez?

23 / 50

23) Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

24 / 50

24) Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları 3 – camsuyu seviye isigi

Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

25 / 50

25) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, trafik işaretlerinden hangisi ile aynı anlamdadır?

Kasım 2022 Ehliyet Sınav Soruları 4 – trafik4

26 / 50

26) Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

27 / 50

27) Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 4 – s17

28 / 50

28) Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

29 / 50

29) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

30 / 50

I. Yaşamı korumak
II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

30) Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

31 / 50

31) I. Motosiklet

II. Elektrikli bisiklet

III. Lastik tekerlekli traktör

IV. Üç tekerlekli yük motosikleti

Yukarıdaki taşıtlardan hangilerinin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir?

32 / 50

32) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

35 / 50

35) Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

36 / 50

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

36) Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

37 / 50

37) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

39 / 50

39) Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

40 / 50

40) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

41 / 50

41) Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

42 / 50

42) Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

43 / 50

43) Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

44 / 50

I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

44) Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

45 / 50

45) Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

46 / 50

46) – – – – ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

47 / 50

47) Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

48 / 50

48) I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

49 / 50

49) Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

50 / 50

50) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

Sonuç Hesaplanıyor...

[epcl_box type=”information”]

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

[/epcl_box]

Kasım 2022 ehliyet sınav tarihleri için tıklayın

2022 Kasım Ehliyet Sınav Soruları

2022 kasım ehliyet sınav soruları adaylar ulaşamadığı için sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Kasım 20222 Kasım 2022
3 Kasım 20224 Kasım 2022
5 Kasım 20226 Kasım 2022
7 Kasım 20228 Kasım 2022
9 Kasım 202210 Kasım 2022
11 Kasım 202212 Kasım 2022
13 Kasım 202214 Kasım 2022
15 Kasım 202216 Kasım 2022
17 Kasım 202218 Kasım 2022
19 Kasım 202220 Kasım 2022
21 Kasım 202222 Kasım 2022
23 Kasım 202224 Kasım 2022
25 Kasım 202226 Kasım 2022
27 Kasım 202228 Kasım 2022
29 Kasım 202230 Kasım 2022
kasım 2022 ehliyet soruları
YouTube video
kasım 2022 ehliyet sınavı

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2022 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2022

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Kasım 2022 Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

2022 kasım ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Kasım 2022 ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

2022 kasım ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Kasım 2022 ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

2022 kasım ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

2022 kasım ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2022 kasım e-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

2022 ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Kasım ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Ehliyet Sınavı Soruları Kasım 2022

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni ehliyet sınav soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ehliyet Sınavı Kasım 2022

Geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Ehliyet Deneme Sınavı Kasım 2022

Sitemizde sizler için daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularından seçmeler yaparak sınavlar oluşturdu. Elektronik ehliyet deneme sınavı, 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet alma işlemlerinde geçtiğimiz yıllarda kanun değişimleri yaşandığı biliniyor. Ehliyet alma hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ehliyetsinavsorulari.org adresinden kanunlar neticesinde belirlenen detaylara ulaşabiliyor. Sitede merkezi ehliyet sınavı tarihleri, geçmiş sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav soruları, ehliyet sınavını kazanmak için yapılması gerekenler ve ehliyet sınav sonuçları yer alıyor. Site üzerinden ehliyet alımı hakkında her türlü bilgi edinilebiliyor. Daha önce ehliyet sınavına girmiş olanlar ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi almak için siteyi inceleyebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir