Nisan 2023 Ehliyet Sınav Soruları

2023 Nisan Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınav soruları Nisan 2023 yılı içinde sınava girecek olan sürücü adayları, geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sorularını çözerek sınava hazırlanıyor. Online test olarak çıkmış ehliyet sorularını aşağı kısımda bulabilirsiniz.

1 / 50

1) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

2 / 50

2) I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 50

3) Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 15 – 22

4 / 50

4) Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

5 / 50

5) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

6 / 50

6) Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

7 / 50

7) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

trafik soru5

8 / 50

8) Nisan 2023 Ehliyet Sınav Soruları 1 – kanama

Görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır?

 

9 / 50

9) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

10 / 50

10) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

11 / 50

11) Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?

12 / 50

12) Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – 14

13 / 50

13) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını ilk defa aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi kaç ay süre ile geri alınır?

14 / 50

14) Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

15 / 50

15) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

16) Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

17 / 50

17) Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Nisan 2023 Ehliyet Sınav Soruları 2 – soru4

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

19 / 50

19) Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesinin yasak olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 Şubat 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik23

20 / 50

20) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

21 / 50

21) Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? 

22 / 50

22) Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

23 / 50

23) Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

24 / 50

24) Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

25 / 50

• İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

25) Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

26 / 50

26) Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

27 / 50

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

27) Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

28 / 50

• Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
• Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek

28) Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?

29 / 50

29) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

30 / 50

30) 90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

31 / 50

31) Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

ilk yardım soru1

32 / 50

32) www.google.com

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

33 / 50

33) Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

35 / 50

35) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

36 / 50

36) Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

37 / 50

37) Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – trafik19

38 / 50

38) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – 18

39 / 50

39) Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

40 / 50

40) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

41 / 50

41) Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

Nisan 2023 Ehliyet Sınav Soruları 3 – a43

42 / 50

42) Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

43 / 50

I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

43) Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

44 / 50

44) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

www.google.com

45 / 50

45) Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

48 / 50

48) Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile

• Yer işaretlemelerini
• Trafik işaret levhalarını
• Işıklı ve sesli trafik işaretlerini

temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

49 / 50

49) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

50 / 50

50) Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

trafik soru2

Sonuç Hesaplanıyor...

Meb yaptığı duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu. Adayların videoları dikkatli izleyerek sorulara cevap vermesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır. 2023 ehliyet sınavı çıkmış sorular için aşağıdaki soruları çözebilirsiniz.

[epcl_box type=”information”]

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

[/epcl_box]

Nisan 2023 ehliyet sınav tarihleri için tıklayın

Ehliyet Sınav Soruları Nisan 2023

2023 nisan ehliyet sınav soruları adaylar ulaşamadığı için sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Nisan 20232 Nisan 2023
3 Nisan 20234 Nisan 2023
5 Nisan 20236 Nisan 2023
7 Nisan 20238 Nisan 2023
9 Nisan 202310 Nisan 2023
11 Nisan 202312 Nisan 2023
13 Nisan 202314 Nisan 2023
15 Nisan 202316 Nisan 2023
17 Nisan 2023 18 Nisan 2023
19 Nisan 202320 Nisan 2023
21 Nisan 202322 Nisan 2023
23 Nisan 202324 Nisan 2023
25 Nisan 202326 Nisan 2023
27 Nisan 202328 Nisan 2023
29 Nisan 202330 Nisan 2023
Nisan 2023 ehliyet soruları
2023 Nisan ehliyet sınavı

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2023 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2023

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Nisan 2023 Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Nisan 2023 ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Nisan ehliyet sınavında 23 adet trafik ve çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Nisan ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

Nisan 2023 ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

2023 Nisan ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

Nisan 2023 ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamamaktadır. Burada yer alan soruları çözerek hazırlanabilirsiniz.

Nisan 2023 ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2023 Nisan e-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

2023 ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Nisan ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Ehliyet Sınavı Soruları Nisan 2023

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni ehliyet sınav soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ehliyet Sınavı Nisan 2023

Geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Ehliyet Deneme Sınavı Nisan 2023

Sitemizde sizler için daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularından seçmeler yaparak sınavlar oluşturdu. Elektronik ehliyet deneme sınavı, 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet alma işlemlerinde geçtiğimiz yıllarda kanun değişimleri yaşandığı biliniyor. Ehliyet alma hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ehliyetsinavsorulari.org adresinden kanunlar neticesinde belirlenen detaylara ulaşabiliyor. Sitede merkezi ehliyet sınavı tarihleri, geçmiş sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav soruları, ehliyet sınavını kazanmak için yapılması gerekenler ve ehliyet sınav sonuçları yer alıyor. Site üzerinden ehliyet alımı hakkında her türlü bilgi edinilebiliyor. Daha önce ehliyet sınavına girmiş olanlar ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi almak için siteyi inceleyebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir