Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları

2023 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet sınav soruları Ocak 2023 yılı içinde sınava girecek olan sürücü adayları, geçmiş yıllarda sorulan ehliyet sorularını çözerek sınava hazırlanıyor. Online test olarak çıkmış ehliyet sorularını aşağı kısımda bulabilirsiniz. Meb yaptığı duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu. Adayların videoları dikkatli izleyerek sorulara cevap vermesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır. 2023 ehliyet sınavı çıkmış sorular için aşağıdaki soruları çözebilirsiniz.

1 / 50

1) Sürüşe başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir?

2 / 50

2) Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

3 / 50

3) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

4 / 50

4) Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 1 – a37

5 / 50

5) Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

6 / 50

6) Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

7 / 50

7) Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

8 / 50

I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

8) Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

9 / 50

9) Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 50

10) Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 2 – soru34

11 / 50

11) Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

12 / 50

12) Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

13 / 50

13) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

07 Ekim 2017 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 9 – motor43

14 / 50

14) Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

15 / 50

15) Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 3 – camsuyu seviye isigi

Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır?

16 / 50

16) Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 8 – trafik27

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

18 / 50

18) 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 6 – trafik25

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

20 / 50

20) Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için “sağa yanaş ve dur” talimatını içerir?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 4 – t16

21 / 50

21) Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 5 – trafik5

Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır?

22 / 50

22) Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

23 / 50

23) • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.

• Çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir.

• Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.

• Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.

• Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

24 / 50

24) Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 50

25) 14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 1 – s11

 

I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

26 / 50

26) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

27 / 50

27) I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

28 / 50

28) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

29 / 50

29) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 10 – s20

30 / 50

30) Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

31 / 50

31) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

32 / 50

32) Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

34 / 50

34) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

35 / 50

35) Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

36 / 50

36) Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

38 / 50

38) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

39 / 50

39) Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

40 / 50

40) Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 6 – a38

41 / 50

41) Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 20 – 38

Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

42 / 50

42) Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

43 / 50

43) Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

44 / 50

44) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

45 / 50

45) Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?

46 / 50

46) Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

47 / 50

47) Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

48 / 50

48) Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 7 – soru12

49 / 50

49) Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 19 – 27

50 / 50

50) Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Ocak 2023 Ehliyet Sınav Soruları 8 – t27

Sonuç Hesaplanıyor...

[epcl_box type=”information”]

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

[/epcl_box]

Ocak 2023 ehliyet sınav tarihleri için tıklayın

2023 Ocak Ehliyet Sınav Soruları

2023 ocak ehliyet sınav soruları adaylar ulaşamadığı için sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Ocak 20232 Ocak 2023
3 Ocak 20234 Ocak 2023
5 Ocak 20236 Ocak 2023
7 Ocak 20238 Ocak 2023
9 Ocak 202310 Ocak 2023
11 Ocak 202312 Ocak 2023
13 Ocak 202314 Ocak 2023
15 Ocak 202316 Ocak 2023
17 Ocak 2023 18 Ocak 2023
19 Ocak 202320 Ocak 2023
21 Ocak 202322 Ocak 2023
23 Ocak 202324 Ocak 2023
25 Ocak 202326 Ocak 2023
27 Ocak 202328 Ocak 2023
29 Ocak 202330 Ocak 2023
31 Ocak 2023
Ocak 2023 ehliyet soruları
2023 Ocak ehliyet sınavı

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2023 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2023

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Ocak 2023 Ehliyet Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Ocak 2023 ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Ocak ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

Ocak 2023 ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

2023 Ocak ehliyet sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

Ocak 2023 ehliyet sınav soruları yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

Ocak 2023 ehliyet sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2023 Ocak e-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

2023 ehliyet sınavı kaç doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Ocak ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2023?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

MEB Ehliyet Sınavı Soruları Ocak 2023

Ehliyet sınavında adayın başarılı sayılabilmesi için adayın en az 35 soruya doğru cevap vermesi gerekir. Ehliyet sınavını geçmek için her bir soru 2 puan olarak değerlendirildiğinden, adayın 50 sorudan en az 35 tanesini doğru cevaplandırarak 70 puan alması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğruyu götürmez. Bunun için boş bırakmamak gerekir.

Sitemizde e-sınav sistemine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından hazırlanan binlerce soru ve binlerce testi, online olarak çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bununla birlikte sitemizde geçmiş yıllara ait sınav soruları ve yeni sınav sistemine uygun yeni ehliyet sınav soruları yer aldığından, bu soruları çözerek başarılı olmanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca MEB ehliyet sınavı e-sınav denemesi ile yeni tür animasyonlu ehliyet sorularını kolayca çözeceksiniz.

Sitemizde yer alan soruların tamamına sitemizden ulaşabilir, özenle hazırlanan deneme sınavları ile ehliyetinize kolayca ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ehliyet Sınavı Ocak 2023

Geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Ehliyet Deneme Sınavı Ocak 2023

Sitemizde sizler için daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularından seçmeler yaparak sınavlar oluşturdu. Elektronik ehliyet deneme sınavı, 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet alma işlemlerinde geçtiğimiz yıllarda kanun değişimleri yaşandığı biliniyor. Ehliyet alma hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ehliyetsinavsorulari.org adresinden kanunlar neticesinde belirlenen detaylara ulaşabiliyor. Sitede merkezi ehliyet sınavı tarihleri, geçmiş sınavlarda çıkmış olan ehliyet sınav soruları, ehliyet sınavını kazanmak için yapılması gerekenler ve ehliyet sınav sonuçları yer alıyor. Site üzerinden ehliyet alımı hakkında her türlü bilgi edinilebiliyor. Daha önce ehliyet sınavına girmiş olanlar ehliyet sınav sonuçları hakkında bilgi almak için siteyi inceleyebiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir