Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022

MEB Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022

2022 Haziran ayı ehliyet sınav soruları, meb yeni duyuru ile artık sınavlarda animasyonlu sorulara yer vereceğini duyurdu. Aşağıda yer alan animasyonlu ehliyet sınav sorularını çözerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Bilindiği üzere 2018 yılı sonlarından itibaren MEB ehliyet sınav sorularını elektronik ortamda uygulamaktadır.

Son merkezi ehliyet sınavı 4 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmiş ve bu sınavın sorularını MEB yayınlamıştır. Bu sınavdan sonra merkezi sınav yerine e-sınav gerçekleştirilmiş ve artık sorular yayımlanmamaktadır.

1 / 50

1) Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

2 / 50

I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
2) Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

3 / 50

3) Sürüş güvenliğini hangisi olumsuz yönde etkiler?

4 / 50

4) I. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

5 / 50

5) Hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

6 / 50

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

6) Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin
bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

7 / 50

7) Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

8 / 50

8) Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

9 / 50

9) Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

10 / 50

10) Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 1 – 15c

11 / 50

11) Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

12 / 50

12) Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 50

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

13) Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 50

14) Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

15 / 50

15) Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 2 – trafik20

16 / 50

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

16) Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

17 / 50

17) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

18 / 50

18) Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

19 / 50

19) Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

20 / 50

20) Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

21 / 50

21) Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

22 / 50

22) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

23 / 50

23) Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

24 / 50

24) Sürücünün hangisini yapması doğrudur?

25 / 50

25) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

26 / 50

26) Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

www.google.com

27 / 50

27) Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

28 / 50

28) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

29 / 50

29) Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?

30 / 50

30) Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

31 / 50

31) Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 3 – soru44

32 / 50

32) Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

33 / 50

33) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

34 / 50

34) Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

35 / 50

35) Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 4 – t19

36 / 50

36) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 5 – t18 1

37 / 50

37) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

38 / 50

38) 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

39 / 50

39) Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

40 / 50

40) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet Sınav Soruları Haziran 2022 6 – 17a

41 / 50

41) Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;

I. ışıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

42 / 50

42) Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

43 / 50

43) Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 5 – 20

44 / 50

44) Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

17 Aralık 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 17 – 24

45 / 50

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

45) Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

46 / 50

46) Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 2 – trafik2

47 / 50

47) Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

48 / 50

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
48) Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

49 / 50

49) 2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınav Soruları Çöz 16 – s32

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

50 / 50

50) İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Sonuç Hesaplanıyor...

Ehliyet Sınav Soruları 2022 Haziran

Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular Haziran 2022 ehliyet sınav soruları ulaşamadığımız için, Sizlere ehliyet hazırlık olması amacıyla geçmiş yıllarda çıkmış ehliyet sınav sorularını (2022-2021-2020-2019-2018-2017-2016-2015) test haline getirdik.

1 Haziran 20222 Haziran 2022
3 Mayıs 20224 Haziran 2022
5 Haziran 20226 Haziran 2022
7 Haziran 20228 Haziran 2022
9 Haziran 202210 Haziran 2022
11 Haziran 202212 Haziran 2022
13 Haziran 202214 Haziran 2022
15 Haziran 202216 Haziran 2022
17 Haziran 202218 Haziran 2022
19 Haziran 202220 Haziran 2022
21 Haziran 202222 Haziran 2022
23 Haziran 202224 Haziran 2022
25 Haziran 202226 Haziran 2022
27 Haziran 202228 Haziran 2022
29 Haziran 202230 Haziran 2022

Ayrıca bu sınavlar haricinde sizler için ehliyet denemeleri oluşturduk.

ocak 2021 ehliyet sınav soruları
2022 ehliyet sınav soruları

Her geçen gün ehliyet denemelerini artırıyoruz. Kendinizi deneyerek sınava hazır olup olmadığınızı test edebilirsiniz.

Ehliyet Deneme Sınavları 2022

Ehliyet Deneme 1Ehliyet Deneme 2
Ehliyet Deneme 3Ehliyet Deneme 4
Ehliyet Deneme 5Ehliyet Deneme 6
Ehliyet Deneme 7Ehliyet Deneme 8
Ehliyet Deneme 9Ehliyet Deneme 10
Ehliyet Deneme 11Ehliyet Deneme 12
Ehliyet Deneme 13Ehliyet Deneme 14
Ehliyet Deneme 15Ehliyet Deneme 16
Ehliyet Deneme 17Ehliyet Deneme 18
Ehliyet Deneme 19Ehliyet Deneme 20
Ehliyet Deneme 21Ehliyet Deneme 22
Ehliyet Deneme 23Ehliyet Deneme 24
Ehliyet Deneme 25Ehliyet Deneme 26
Ehliyet Deneme 27Ehliyet Deneme 28
Ehliyet Deneme 29Ehliyet Deneme 30
Ehliyet Deneme 31Ehliyet Deneme 32
Ehliyet Deneme 33Ehliyet Deneme 34
Ehliyet Deneme 35Ehliyet Deneme 36
Ehliyet Deneme 37Ehliyet Deneme 38
Ehliyet Deneme 39Ehliyet Deneme 40
Ehliyet Deneme 41Ehliyet Deneme 42
Ehliyet Deneme 43Ehliyet Deneme 44
Ehliyet Deneme 45Ehliyet Deneme 46
Ehliyet Deneme 47Ehliyet Deneme 48
Ehliyet Deneme 49Ehliyet Deneme 50

Sıkça Sorulan Sorular

2022 ehliyet sınavında hangi sorular çıkar?

Ehliyet sınavında 23 adet trafik ce çevre sorusu, 12 adet ilk yardım sorusu, 9 adet araç tekniği sorusu ve 6 adet trafik adabı sorusu yer almaktadır.

Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almanız gerekir. 70 puan için 35 doğru cevap yapmanız gerekir.

2022 Ehliyet sınavında kaç soru sorulur?

Ehliyet sınavlarında adaylara 50 soru sorulmaktadır.

Ehliyet Sınavı kaç dakika sürüyor?

Ehliyet sınavı e-sınav 45 dakika sürmektedir.

2022 Ehliyet Sınav Soruları Yayınlandı mı?

MEB e-sınav olarak uyguladığı sınavların sorularını yayınlamaktadır.

Ehliyet Sınavında başarılı olmak için kaç doğru yapmalıyım?

Ehliyet sınavını geçmek için 35 doğru yaparak, 70 puan almalısınız.

2022 E-sınav tarihleri nedir?

Buna net cevap vermek mümkün olmadığı gibi genelde haftasonları e-sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Bu detayı sürücü kursunuzdan öğrenebilir sınav giriş belgenizi sürücü kursunuzdan alabilirsiniz.

Ehliyet Sınavı Kaç Doğru ile geçilir?

En az 35 doğru ile 70 puan alarak ehliyet sınavını geçebilirsiniz.

Ehliyet sınavı kaç puanla geçilir 2022?

Ehliyet sınavında başarılı olmak için en az 70 puan almak zorundasınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir